Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Mali Mszalniczanie” Mszalnica

Zespół powstał w 1986 r. Skupia ponad 40 najbardziej uzdolnionych muzycznie i tanecznie dzieci z tej szkoły w wieku od 6 do 12 lat. Mali Mszalniczanie prezentują folklor dziecięcy regionu Lachów sądeckich, pielęgnując dawne zwyczaje, zabawy, przyśpiewki. Zespół występuje w eilu miejscach, dwukrotnie brał udział w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, uczestniczył także Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu w 1999 r.