Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Małe Lachy” Nowy Sącz

Grupa dziecięca nowosądeckiego zespołu Lachy, powołana do życia w 1968 r. W ten sposób istniejące od 12 lat Lachy swoją działalność nakierowały także na pracę edukacyjno-wychowawczą. Grupa dziecięca, stanowiąca naturalne zaplecze dla zespołu dorosłego, poznawała repertuar tańców i melodii, była wychowywana w duchu poszanowania dla tradycji i od najmłodszych lat stawała się kolejnym ogniwem w dziele ochrony kultury tradycyjnej dla kolejnych pokoleń. Małe Lachy Podzielone na grupy wiekowe prezentują, oprócz folkloru podegrodzkiego (lachowskiego), również tańce rzeszowskie, żywieckie i śląskie.

Zapraszamy na http://www.lachy.pl/