Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Małe granty” pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

W 2022 r. wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert - w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi w podanych obszarach:

  • Kultura - 30 000 zł;
  • Sport - 20 000 zł;
  • Zdrowie - 9 000 zł;
  • Bezpieczeństwo - 20 000 zł;
  • Promocja turystyki - 8 000 zł.