Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ludność

Powiat nowosądecki jest jednym z niewielu w Polsce, gdzie stale i systematycznie przybywa ludności. Dzieje się tak za sprawą ogólnokrajowego trendu budowy osiedli mieszkaniowych na obrzeżach większych miast oraz dzięki dodatniemu i dość wysokiemu przyrostowi naturalnemu. Pod tym względem powiat nowosądecki znajduje się na szóstym miejscu w kraju,  (przyrost 4,7 – dane GUS za 2014 rok; średnia krajowa -0,6 – dane GUS za czerwiec 2016 rok) i na pierwszym w Małopolsce. Korzystne tendencje osiedleńczo-demograficzne powodują, że Sądecczyzna jest rejonem o dużym potencjale rozwojowym.

Ogółem w Województwie Małopolskim zamieszkuje 3 372 618 osób.

Powiat Nowosądecki zamieszkuje około 212 tys. osób. Jesteśmy drugim pod względem liczby ludności powiatem w Małopolsce.

 

Liczba mieszkańców powiatów województwa małopolskiego 
(dane GUS za 2015 r.)

 

 

Ludność gmin powiatu nowosądeckiego 
(dane GUS za 2015 r.)

 

 

Liczba mieszkańców w gminach powiatu nowosądeckiego
(dane GUS za 2015 r.)

 

 

Wzrost liczby mieszkańców w powiecie nowosądeckim z podziałem na płeć w latach 2002-2015
(dane GUS za 2015 r.)