Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Linki

Warto odwiedzić

 • największy portal internetowy zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego – można tam znaleźć bieżące informacje dotyczące III sektora, ciekawe wydarzenia, poradniki, ogólnopolską bazę organizacji pozarządowych i wiele innych: ngo.pl
 • strona internetowa Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek.gov.pl
 • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: mpips.gov.pl
 • portal internetowy poświęcony wolontariatowi – strona prowadzona przez Centrum Wolontariatu, na której znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące bezinteresownej pracy na rzecz innych: wolontariat.org.pl
 • portal dla młodzieży oraz osób pracujących z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi, na którym znaleźć można informacje dotyczące edukacji, szkoleń, mobilności i funduszy europejskich: eurodesk.pl
 • strona Fundacji im. Stefana Batorego – wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej: batory.org.pl
 • strona poświęcona programowi „Pożyteczni.pl”, opisującemu działalność organizacji pożytku publicznego i formy aktywności obywatelskiej: pozytecznipl.tvp.pl

 

Sektor pozarządowy

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie – wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych: mistia.org.pl
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) – wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli: fwie.eco.pl
 • Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych: malopolskie.pl/NGO
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP: ofop.eu
 • Portal organizacji pozarządowych: ngo.pl
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT: siecsplot.pl
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor – wspieranie organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich: klon.org.pl

 

Kancelarie prawne pomagają polskim organizacjom

 • Centrum doradczo-szkoleniowego dla organizacji pozarządowych w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji: mistia.org.pl/ngo
 • Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, Usługi doradcze: www.iss.krakow.pl
 • Profesjonalna pomoc organizacjom potrzebującym porady prawnej: centrumprobono.pl

 

Rynek Pracy

 

 Źródła dofinansowania ze środków niepublicznych  (informacja w załączeniu)

Pliki do pobrania