Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Kluby i Koła Radnych

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

Przewodniczący: Antoni PORĘBA

Wiceprzewodniczący: Roman POTONIEC

Wiceprzewodniczący: Miachał NOWAK

Sekretarz: Joanna SZEWCZYK-KUBACKA

 

Członkowie Klubu:

 • Marta ADAMCZYK
 • Marcin BULANDA
 • Edward CIĄGŁO
 • Stanisław DĄBROWSKI
 • Przemysław GAJOWSKI
 • Franciszek KANTOR
 • Antoni KOSZYK
 • Marek KWIATKOWSKI
 • Zofia NIKA
 • Wiktor OBRZUT
 • Anna RADZIK
 • Stanisław SUŁKOWSKI
 • Maria SZAROTA
 • Józef ŚWIGUT

 

Klub Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna”

Przewodniczący: Andrzej Gancarz 

Członkowie Klubu:

 • Krzysztof BODZIONY
 • Marian DOBOSZ
 • Józef GŁÓD
 • Paweł ŁABUDA
 • Marek KIEŁBASA
 • Piotr OGORZAŁEK
 • Ewa ZIELIŃSKA