Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Klasztor Sióstr Klarysek

Starosądecki Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek, ufundowany przez św. Kingę w 1280 r. otrzymał od fundatorki - jako uposażenie - ziemię sądecką wraz z miastem. Pierwszy kościół był zapewne drewniany, z częścią murowaną, konsekrowany w 1285 r. Przebudowany został w 1332 r. w stylu gotyckim, poświęcony Trójcy Świętej. Liczne pożary sprawiły, że zabytek był przebudowywany i remontowany. Zachował jednak charakter budowli gotyckiej, o czym świadczy bryła świątyni oraz żebrowo-krzyżowe sklepienie prezbiterium i kaplicy pod chórem. Budowla jednonawowa, o wydłużonym pięcioprzęsłowym korpusie i krótkim, węższym od korpusu prezbiterium. Zespół klasztorny został gruntownie przebudowany w latach 1601-1604 przez Jana de Simoniego w stylu manierystyczno-barokowym. Na uwagę zasługuje barokowa ambona z 1671 r. z wyobrażeniem drzewa Jessego. W przedsionku kościoła znajduje się gotycka chrzcielnica z XV w. w kształcie ośmiobocznego kielicha z dekoracją maswerkową. Z 1699 r. pochodzi ołtarz główny autorstwa Baltazara Fontany wykonany z czarnego marmuru oraz stiuku. Jego autorstwa są także ołtarze boczne. Do kościoła przylega XIV-wieczna kaplica św. Kingi, otwarta od nawy dużym oknem w marmurowej barokowej oprawie, odgrodzona ozdobną kratą z XVII w. Po lewej stronie okna umieszczono tablicę pamiątkową, ufundowaną w podziękowaniu za kanonizację Świętej Kingi oraz za pobyt w tym miejscu Jana Pawła II. W kaplicy widoczny jest barokowy ołtarz z posągiem Księżnej (ok. 1470 r.) wyrzeźbionym w drewnie lipowym. We wnęce pod posągiem znajduje się trumienka z relikwiami Świętej. Bliżej kraty znajduje się dawny grobowiec Kingi w kształcie tumby, w którym początkowo spoczywało jej ciało.

Klasztor Sióstr Klarysek w Straym Sączu
Plac Św. Kingi 1, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 04 99
sekretariat@klaryski.sacz.pl
www.klaryski.stary.sacz.pl