Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Jest wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

21 czerwca 2024 r.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Sesję prowadził przewodniczący RPN Marek Pławiak.

Przed głosowaniem, starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba poinformował radnych o planach inwestycyjnych związanych m.in. z budową Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nawojowej.

- Złożyliśmy projekt pod nazwą „Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim”. Chcemy zapewnić mieszkańcom Powiatu dostęp do profesjonalnego wsparcia i usług interwencji kryzysowej właśnie przez utworzenie i prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nawojowej – mówił starosta Tadeusz Zaremba. - W ramach projektu zostaną wykonane prace dostosowawcze i adaptacyjne pomieszczeń, zakupimy również niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Powstały OIK ma działać całodobowo, w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zapewniając sześć miejsc czasowego i doraźnego schronienia oraz natychmiastową, specjalistyczną, pomoc (psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog), osobom/ rodzinom, które znajdą się w sytuacji problemowej/ kryzysowej. Wartość projektu: 6 778 536,20 zł, dofinansowanie 95% tj.: 6 439 536,20 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2021- 2027.

Starosta mówił również o dofinansowaniu, które Powiat otrzymał z projektu „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WM na lata 2021- 2027. Całkowita wartość projektu to: 8 313 406,20 zł, a dofinansowanie - 90% kosztów kwalifikowalnych to: 7 482 065,58 zł.

- Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia, rozwijanie oferty zawodowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 1100 uczniów i uczennic szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe – dodał starosta Tadeusz Zaremba.

W ostatnich tygodniach Zarząd podpisał także umowę o dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie poprzez modernizację systemu backupu danych, ochrony brzegowej UTM Firewall oraz aktualizacja dokumentacji SZBI, w okresie do 31 grudnia 2025 r. Wartość projektu: 850 000 zł, dofinansowanie: 100%.

Starosta przypomniał również, że 12 czerwca br. podpisano umowę na usuwanie azbestu. W tym roku, w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” wywóz eternitu finansowany jest przez powiat wspólnie z 16 gminami po 50% kosztów. Zgodnie z podpisaną umową, firma Jana Lorka z Trzetrzewiny zobowiązała się do usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia 799,60 ton odpadów azbestowych z terenu posesji znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Koszt usługi wyniesie 360 971,42 zł. Nie jest wykluczone, że Starostwo otrzyma dodatkowe środki na usuwanie azbestu z innych projektów.

Po przedstawieniu sprawozdania, wicestarosta Antoni Koszyk omówił Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok. Po jego wysłuchaniu, Przemysław Gajowski - przewodniczący Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego rekomendował udzielenie wotum zaufania Zarządowi. Podobnie wypowiedział się Marek Kwiatkowski – przewodniczący Klubu Silna Sądecczyzna oraz Jacek Kwit w imieniu radnych startujących z komitetu Sądecka Wspólnota Samorządowa.

Wicestarosta Antoni Koszyk przedstawił także sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok. Po wysłuchaniu sprawozdań finansowych, zapoznaniu się z uchwałą RIO dotyczącą wykonania budżetu za 2023 r. (przedstawił ją Przemysław Gajowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN) radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium.

Podczas dzisiejszej sesji radni wybrali również przewodniczących i członków wszystkich komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...