Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Jakubkowianie” Jakubkowice

Początek działalności zespołu w obecnej formie to 1996 r. Nazwa Jakubkowianie wywodzi się od nazwy parafii Jakubkowice istniejącej już w XIV wieku, a tworzącej obecnie centrum miejscowości Łososina Dolna. Istotny wpływ na pierwsze osiągnięcia grupy miało bardzo duże zaangażowanie członków zespołu wsparte fachową wiedzą i radą nieżyjącego Rudolfa Józefowskiego. Współpraca zaowocowała zdobywaniem najwyższych laurów na przeglądach i festiwalach. Jakubkowianie prezentują tradycje, zwyczaje i obrzędy, melodie, tańce i przyśpiewki z miejscowości nad Dunajcem, ale oddzielonej od reszty Lachów górą Just. To wyjątkowe miejsce, gdzie spotykają się wpływy folkloru Lachów sądeckich, Lachów limanowskich i Krakowiaków Wschodnich.