Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 8 kwietnia 2010 roku w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu odbyło się IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie rozpoczęła Wiesława Borczyk – Prezes Stowarzyszenia Sądecki UTW. Następnie głos zabrał Starosta Nowosądecki Jan Golonka, który podziękował zgromadzonym za społeczne inicjatywy podejmowane przez nich na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
- Bardzo się cieszę, że tak wiele osób działa dla swoich lokalnych społeczności, to wielkie wsparcie dla samorządu i zasługuje na specjalne wyróżnienie - mówił Starosta.


Podczas Forum Starosta wręczył organizacjom pozarządowym oraz liderom tychże organizacji najwyższe wyróżnienia powiatowe Złote i Srebrne Jabłka Sadeckie.

 

Statuetkę Złote Jabłka Sądeckie otrzymały:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej z Muszyny za wieloletnią aktywną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej oraz ochronę dziedzictwa narodowego Sądecczyzny,
 • Krynickie Towarzystwo Fotograficzne z Krynicy-Zdroju za wkład w promocję Ziemi Sądeckiej prze utrwalanie jej piękna na fotografii,
 • Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” z Łącka za wieloletnią wszechstronną działalność na rzecz rozwoju sądeckich wsi oraz integrowanie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ze Starego Sącza za działalność na rzecz kształtowania świadomości społecznej wobec niepełnosprawnych mieszkańców Sądecczyzny,
 • Polski Klub Ekologiczny z Krynicy-Zdroju za wkład w edukację ekologiczną Sądeczan.


Indywidualnie Złote Jabłka Sądeckie otrzymali:

 • Barbara Cetnarowska – Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej,
 • Lucyna Latała-Zięba – Koło Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Piwnicznej,
 • Wincenty Kmak – Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” w Ptaszkowej,
 • Bolesław Nessing – Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu,
 • Elżbieta Pietruch – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ DOM” w Łazach Biegonickich,
 • Jan Rams – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DOM” w Łazach Biegonickich,
 • Aleksandra Wołowiec, Lech Adam, Stanisław Konstanty, Maciej Palej – Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
 • Antoni Obrzut – Stowarzyszenie Nasza Ziemia Grybowska.


Srebrne Jabłka Sądeckie przyznano:

 • Anna Baran – Stowarzyszenie „Pogórzanie” w Korzennej,
 • Celina Cempa – Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej,
 • Jerzy Chronowski – Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej,
 • Piotr Kiełbasa – Towarzystwo Miłośników Muzyki, Mystków- Mszalnica,
 • Maria Krasowska – Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Młodów,
 • Janina Kumorek – Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie,
 • Anna Lorek, Beata Studzińska-Oracz – Fundacja Collegium Progressus w Rożnowie,
 • Maria Marcinowska – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów „BELFER” w Korzennej,
 • Mariola Pękala-Piekarska – Stowarzyszenie „Korzenie i Skrzydła” w Rdziostowie,
 • Genowefa Pilch-Lichoń – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Rytrzanki” w Rytrze.

 

W imieniu odznaczonych podziękowała wierszem Janina Kumorek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.

W dalszej części Forum omówiono najnowsze zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (mec. Maria Piech-Bońkowska), zasady współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi (Dyrektor Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych), kwestie związane z wykorzystaniem wolontariuszy w bieżącej działalności organizacji (Marcin Kałużny – Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda), zasady funkcjonowania Sądeckiego Ośrodka Porad Prawnych i Obywatelskich (Daniel Jachimowicz – koordynator Ośrodka) oraz zasady dofinansowania działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (Halina Hajtek – Dyrektor PCPR). Forum zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wespół ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na Forum zaproszono organizacje mające siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji o różnym charakterze, służy szerokiej wymianie doświadczeń i przedstawieniu specyfiki w poszczególnych obszarach działalności. Obrady prowadziła Wiesława Borczyk koordynator PCWOP. W Forum wzięli udział Starosta Nowosądecki Jan Golonka oraz Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Józef Broński.

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP) zostało powołane przez Powiat Nowosądecki do realizacji założeń Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi. Jego działania opierają się głównie na współdziałaniu oraz wspieraniu organizacji pozarządowych poprzez świadczenie usług doradczych i organizacyjno-technicznych, a także prowadzeniu punktu informacyjnego. Spośród wszystkich zadań na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie wspieranie procesów inkubowania nowych organizacji. Wówczas specjaliści pomagają przy opracowywaniu statutu, przygotowaniu zebrania założycielskiego, wypełnieniu formularzy oraz sprawdzeniu dokumentów od strony merytorycznej i formalnej. Oferta PCWOP obejmuje również wsparcie w zakresie doradztwa księgowego, projektowego, PR itp.

Siedziba PCWOP znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 18, tel. (18) 443-57-08.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z oferty PCWOP.