Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Inwestycje na drogach i w oświacie

18 maja 2023 r.

 

Sprawozdanie starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym poprzedziło głosowanie nad 14 uchwałami, przyjętymi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Starosta poinformował radnych o kontynuacji budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach - największej inwestycji sportowej w historii powiatu nowosądeckiego.

- Pod koniec kwietnia zawarty został aneks do umowy na wykonanie robót koniecznych w postaci wymiany gruntu nienośnego oraz usunięcia betonowych pozostałości po wcześniejszej zabudowie gospodarczej – wyjaśniał starosta. - Oznacza to zwiększenie wartości robót do kwoty 14.033.417 złotych (brutto) oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 października bieżącego roku. Wystąpimy do premiera o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji.

Ponadto złożone zostały dwa wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 33 oraz odnowienia zabytkowego dworu położonego na terenie DPS w Zbyszycach. Wnioskowana kwota dla każdego z tych zadań to 2 mln zł przy założeniu, że udział własny Powiatu wyniesie minimum 2% zaplanowanej inwestycji.

Złożony został także wniosek o dofinansowanie w ramach RPO zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju". Koszt tego projektu to 5.495.945 zł (brutto), poziom dofinansowania 90%. Opracowana też została dokumentacja projektowa na usunięcie barier architektonicznych oraz doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż. budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej. Wartość robót to ok. 2.700.000 zł (brutto). Obejmą one budowę platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych, montaż sygnalizacji pożarowej i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia.

Ponadto podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem we Florynce, budowę 400 m chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka wraz z odwodnieniem i przebudową trzech przepustów oraz budowę 305 m chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie.

Na etapie procedury przetargowej jest budowa 30 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, rozbudowa i modernizacja drogi Stary Sącz-Przysietnica-Barcice w Starym Sączu, Moszczenicy Niżnej i Przysietnicy oraz budowa mostu w ostatniej z tych miejscowości. Planowana jest też modernizacja drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad, budowa mostu w Czaczowie na drodze powiatowej Maciejowa-Barnowiec, a także remont drogi powiatowej Czarny Potok-Szczereż w miejscowościach Czarny Potok, Olszanka i Szczereż.

W trakcie realizacji jest remont drogi w Kamionce Wielkiej wraz z budową trzech doświetlonych przejść dla pieszych (wartość umowy to 4.039.391 zł), przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn-Mogilno z odbudową elementów dróg uszkodzonych przez klęski żywiołowe. Łączna wartość robót to 27 763 921 zł przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu w wysokości 16 920 000,00 zł.

- Ta kadencja jest wyjątkowa pod względem realizacji inwestycji - podkreślił starosta Marek Kwiatkowski. - To wręcz milowy krok do przodu w zakresie infrastruktury drogowej, inwestowania w oświatę i promocję naszych powiatowych szkół. Sięgamy po środki zewnętrzne, robimy wszystko, by powiat prężnie się rozwijał w każdej dziedzinie. Inwestujemy też w bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma już całkowicie nowy tabor, nowoczesne, karetki wyposażone w sprzęt najwyższej klasy.

Podczas dzisiejszej sesji radni wysłuchali także m.in. sprawozdań z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2021-2022. Zdecydowali też o przyjęciu tego Programu na latach 2023-2026. Podjęli również uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" ósemce kandydatów.

W sesji uczestniczył radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Fot. Paweł Szeliga

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...