Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Dziewięciu Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej!

7 czerwca 2023 r.

Kolejne dziewięć osób dołączyło dzisiaj do zacnego grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, dekorowali zasłużonych medalami.

- Gratuluję wszystkim odznaczonym – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Jestem dumny, że w naszym regionie jest tak duże grono wspaniałych osób. Wasze zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne oraz promocję Ziemi Sądeckiej jest nie do przecenienia. Dzięki temu, nasz region jest postrzegany jako przyjazne, zielone i pełne atrakcji miejsce w Polsce, gdzie spotyka się dobrych ludzi. Gratuluję i życzę radości z tego, co robicie!

- To wielki zaszczyt móc prowadzić uroczystą sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego, na której wręczamy Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". Tym właśnie odznaczeniem Rada Powiatu Nowosądeckiego honoruje tych, którzy - nie licząc na zaszczyty - działają społecznie na rzecz rozwoju i rozsławiania Sądecczyzny – mówił przewodniczący Rady Roman Potoniec. - Odznaka Honorowa jest wyrazem wdzięczności za czas i siły poświęcone codziennej pracy dla dobra regionu, pracy na rzecz i z myślą o mieszkańcach Ziemi Sądeckiej. Często są to działania niezauważalne przez lata, prowadzone z dala od mediów, orderów i wyróżnień. Przez to tym bardziej cenne, bo będące efektem potrzeby serca i umiłowania Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Sądecczyzna. Jesteście bohaterami dnia codziennego, wzorem dla każdego sądeczanina, a zwłaszcza dla ludzi młodych, którym dajecie przykład i rozwijacie w nich pasje. Dzięki takim ludziom jak Wy, Sądecczyzna będzie regionem korzystającym z dóbr współczesności, a jednocześnie tętniącym przywiązaniem do historii oraz tradycji ojców. Dziękuję za Wasz trud i pracę. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość nie będzie dla Was ukoronowaniem i podsumowaniem dotychczasowej działalności, ale impulsem do dalszego działania.

Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” otrzymali:

Celina Cempa - mieszkanka Łabowej, z wykształcenia nauczycielka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat 90. XX wieku zajmuje się promocją historii i kultury gminy Łabowa oraz regionu. W środowisku lokalnym znana jako nauczycielka, genealożka oraz regionalistka. Pani Celina od 2003 roku jest członkiem współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej i podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego. Do najważniejszych należy realizacja projektów: Komputer nie gryzie, Nasza Mała Ojczyzna, Podróż swojaka po swojszczyźnie. Jest autorką lub współautorką książek, m.in.: Śladami minionych wieków, O historii Ziemi łabowskiej, Szlakiem cerkwi w gminie Łabowa. Wszystkie działania w stowarzyszeniach oraz publikacje wykonane są przez nią pro publico bono. Jest wielbicielką dobrych książek, kwiatów, podróży.

Andrzej Citak – muzyk, pedagog, chórmistrz, doktor sztuk muzycznych o specjalności dyrygentura, założyciel i dyrygent Młodzieżowego Chóru „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Sączu. Założyciel dziecięcych chórów w Szkołach Podstawowych nr 1 i 18 w Nowym Sączu; dyrygent chóru akademickiego Instytutu Pedagogicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Ponadto instrumentalista orkiestry symfonicznej oraz założyciel i instrumentalista zespołu kameralnego instrumentów dętych Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu, prezentującego audycje muzyczne dla szkół z powiatu nowosądeckiego. W latach 2008-2012 dyrektor artystyczny Sądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej oraz autor projektu nowej edycji festiwalu pn. „Kontrasty Muzyczne – Europa i Azja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.         

Marcin Janusz - siatkarz, jeden z najlepszych polskich rozgrywających, grający w reprezentacji Polski i Zaksie Kędzierzyn Koźle, wicemistrz świata, srebrny i brązowy medalista Ligi Narodów, zdobywca srebrnego medalu Pucharu Świata, dwukrotny Mistrz Polski, srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Polski, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, zdobywca Superpucharu Polski, zwycięzca Ligi Mistrzów, najlepszy rozgrywający i najlepszy zawodnik Pucharu Polski, najlepszy zawodnik sezonu ligowego Plus Ligi. Pochodzi z Nowego Sącza.

Tomasz Jarosz - wokalista i instrumentalista mieszkający w Kamionce Wielkiej, w powiecie nowosądeckim. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Zawodowe doświadczenie zdobywał w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, a następnie na wydziale sztuki Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach, fila Cieszyn. Na co dzień jest funkcjonariuszem straży granicznej i solistą reprezentacyjnej orkiestry pograniczników. Jego życie wypełnia muzyka. Przez wiele lat był związany z męskim chórem Echo II przy parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu oraz z kapelą zespołu regionalnego Lachy, z którym rozsławiał Sądecczyznę w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.  Największą popularność zdobył wraz z zespołem Lachersi, którego jest współzałożycielem.

Generał brygady Straży Granicznej Stanisław Laciuga - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studium oficerskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej oraz Narodowej Akademii FBI w Quantico. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1995 roku w strażnicy w Witowie, a następnie kontynuował w komendzie ówczesnego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W latach 1999-2000 został skierowany do ochrony przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. W Karpackim Oddziale Straży Granicznej pełnił służbę w wydziale ochrony granicy państwowej, wydziale granicznym oraz wydziale operacyjno-śledczym. Następnie został przeniesiony do służby w  Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, gdzie zajmował stanowisko naczelnika. 16 maja 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta nowo utworzonego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Stanisław Leśnik - ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. Studia odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń. Na wiele lat związał się z pracą w administracji państwowej. W 1990 r. podjął pracę w Uzdrowisku Piwniczna Zdrój i utworzył Spółdzielnię Pracy „Piwniczanka” rozlewającą wodę mineralną „Piwniczanka”. Pan Stanisław w roku 1956 wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, ukończył kurs i otrzymał tytuł przodownika turystyki młodzieżowej. Ma uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego klasy I, przewodnika terenowego, pilota wycieczek oraz przewodnika tatrzańskiego. Po uzyskaniu uprawnień instruktora przewodnictwa prowadził szkolenia kandydatów na kursach dla przewodników. Przez wiele lat pracy zawodowej i społecznej wniósł wymierny wkład w rozwój i upowszechnienie turystyki w Nowym Sączu, regionie nowosądeckim jak również w regionie małopolskim.

Ks. Eugeniusz Szymczak - obecnie rezydent parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju i jej długoletni proboszczem. Sprawował obowiązki kapelana szpitala w Krynicy-Zdroju, niosąc pomoc i wsparcie chorym z terenu Sądecczyzny. Za jego szczególne osiągnięcie uważa się wybudowanie nowego kościoła w Krynicy-Zdroju. Przez 25 lat czynnie wspierał działania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Angażował się także w działalność Akcji Katolickiej, Grupy Apostolstwa Trzeźwości, Róż Różańcowych, Rady Duszpasterskiej. Ks. Eugeniusz Szymczak jest znany również ze swojej działalności charytatywnej i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Angażował się w działalność parafialnego Koła Caritas i Szlachetnej Paczki, a tym samym niósł pomoc osobom najbiedniejszym z terenu gminy Krynica-Zdrój. Miał również swój spory udział w świadczeniu pomocy chorym dzieciom.

Dr hab. Barbara Widłak - prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pochodzi z Muszyny. „Na postać Barbary Widłak składa się co najmniej kilka osób. Pierwsza jest córką, żoną, matką czwórki dzieci. Druga – dziekanem, nauczycielem akademickim, poświęcającym się studentom, pracy organizacyjnej i naukowej. Trzecia – zawsze chętna do pomocy koleżanka, czwarta – projektantka graficzna. Piąta Barbara jest specjalistką w dziedzinie heraldyki, współpracującą od wielu lat z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samorządy województw, powiatów, miast i gmin powierzają jej zaprojektowanie i redesign swoich herbów, ponieważ mają pewność, że otrzymają znak rzetelnie opracowany zgodnie z zasadami heraldyki, który zostanie zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Liczba wykonanych przez nią projektów i ich poziom budzi szacunek i podziw” - pisze Ewa Paluszek, prof. ASP Kraków.

Druh Kazimierz Witkowski - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach od 1978 r. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu. W latach 2001-2021  był komendantem Gminnego ZOSP RP w Podegrodziu. Jest członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Nowy Sącz. To osoba, która z dużym zapałem i wytrwałością działa na rzecz ochotniczych straży pożarnych, szczególnie na terenie gminy Podegrodzie, gdzie funkcjonuje 13 takich jednostek. Wykazuje wyjątkową ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jest aktywny w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przy organizacji zawodów pożarniczych, potrafi zmobilizować druhów i zdobywa środki finansowe na realizację różnych akcji. Swoim zaangażowaniem oraz aktywną działalnością daje przykład innym strażakom. Jest uznawanym i cenionym działaczem społecznym zaangażowanym w działalność Rady Sołeckiej w Stadłach.

Spotkanie odbyło się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, radni powiatowi i gminni oraz przyjaciele wyróżnionych osób. Uroczystość uświetnił występ kapeli Sercówka oraz członków Chóru Scherzo.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...