Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ciekawostki

Biblioteki publiczne

 • 67 bibliotek i punktów bibliotecznych
 • 749 300 woluminów w wypożyczalniach
 • 31 027 czytelników
 • 651 200 wypożyczeń w 2011 roku
 • 21 wypożyczonych książek na czytelnika rocznie
 • 3 115 osób przypada na jedną placówkę biblioteczną


Muzea

 • 5 muzeów i oddziałów muzeów działa w powiecie nowosądeckim
 • 6 209 eksponatów zgromadzono w muzeach
 • 4 wystawy obce zorganizowały placówki muzealne
 • 4 wystawy własne zorganizowały placówki muzealne
 • 71 800 zwiedzających oglądało ekspozycje
 • 22 500 uczniów oglądało ekspozycje


Kina

 • 2 kina działały w powiecie nowosądeckim
 • 260 miejsc przygotowano na widowni kinowej
 • 803 mieszkańców przypadało na jedno miejsce na widowni
 • 1 620 seansów odbyło się w kinach
 • 31 900 widzów obejrzało filmy w kinach


Ośrodki kultury

 • 44 placówki kultury działały w powiecie nowosądeckim
 • 910 imprez i wydarzeń zorganizowały placówki kultury
 • 94 700 osób zgromadziły imprezy kulturalne

 
Noclegi

 • 183 obiektów noclegowych było zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim (dane z GUS - 2017 r.)
 • 13 485 miejsc noclegowych przygotowano dla turystów (dane z GUS - 2017 r.)
 • 12 475 miejsca noclegowe czynne są cały rok
 • 271 198 turystom udzielono noclegów
 • 7 211 turystów zagranicznych nocowało w powiecie nowosądeckim
 • 1 467 080 noclegów udzielono w powiecie nowosądeckim
 • 28 172 noclegi udzielono turystom zagranicznym
 • 40,4 proc. – stopień wykorzystania miejsc noclegowych (3 miejsce w Małopolsce po powiecie gorlickim – 53,5 proc. i Krakowie – 41,2 proc.
 • 128 – średnia liczba udzielonych noclegów na jedno miejsce noclegowe w powiecie nowosądeckim


Zdrowie

 • 9,7 łóżka szpitalnego przypada na 10 000 stałych mieszkańców powiatu nowosądeckiego
 • 89 zakładów opieki zdrowotnej działa w powiecie (2014 rok)
 • 19 praktyk lekarskich zarejestrowano w powiecie
 • 1 036 000 porad udzielono w 2011 roku
 • 920 000 porad lekarskich udzielono w 2011 roku
 • 3,5 porady przypada średnio na stałego mieszkańca powiatu rocznie
 • 83 apteki działają w powiecie nowosądeckim
 • 4 814 mieszkańców przypada średnio na jedną aptekę


Placówki opieki nad dziećmi i stacjonarna pomoc społeczna

 • 1 placówka opiekuje się dziećmi w wieku do lat 3
 • 6 miejsc dla dzieci do lat 3 przygotowano w placówkach opieki
 • 7 domów pomocy społecznej działa w powiecie nowosądeckim
 • 350 miejsc przygotowano w domach pomocy społecznej
 • 330 osób mieszka w domach pomocy społecznej


Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży

 • 4 całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży działają w powiecie
 • 56 osób mieszka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży


Świadczenia pomocy społecznej

 • 16 541 500 zł – wysokość świadczeń udzielonych z pomocy społecznej w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 79,51 zł - średnia wysokość świadczenia z pomocy społecznej na mieszkańca powiatu


Szkoły podstawowe

 • 135 szkół podstawowych znajduje się w powiecie nowosądeckim
 • 1 316 klas szkolnych było w podstawówkach na terenie powiatu
 • 962 oddziały uruchomiono w 2011 roku w szkołach podstawowych na terenie powiatu
 • 15 967 uczniów pobierało naukę w 2014 roku
 • 2 839 absolwentów opuściło szkoły podstawowe na terenie powiatu nowosądeckiego w 2011 roku


Gimnazja

 • 56 gimnazjów działało w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 476 klas szkolnych było w gimnazjach na terenie powiatu
 • 391 oddziałów uruchomiono w gimnazjach na terenie powiatu w 2011 roku
 • 8 289 uczniów pobierało naukę w gimnazjach w 2014 roku
 • 2 996 absolwentów opuściło gimnazja na terenie powiatu nowosądeckiego w 2011 roku


Zasadnicze szkoły zawodowe

 • 9 szkół kształcących zawodowo działało w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 40 oddziałów działało w szkołach zawodowych na terenie powiatu
 • 1127 uczniów pobierało naukę w szkołach kształcących zawodowo
 • 354 absolwentów opuściło szkoły kształcące zawodowo w 2013 roku


Licea ogólnokształcące

 • 7 liceów działało w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 92 klasy szkolne były w liceach na terenie powiatu
 • 62 oddziały działały w liceach na terenie powiatu
 • 1 153 uczniów pobierało naukę w liceach ogólnokształcących
 • 530 absolwentów opuściło licea w 2013 roku


Technika

 • 9 techników działało w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 102 klasy szkolne były w technikach na terenie powiatu
 • 1836 uczniów pobierało naukę w technikach
 • 417 absolwentów opuściło technika w 2011 roku


Szkoły dla dorosłych

 • 4 szkoły dla dorosłych działały w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 6 oddziałów działało w szkołach dla dorosłych w 2011 roku
 • 139 pobierało naukę w szkołach dla dorosłych
 • 73 absolwentów opuściło szkoły dla dorosłych w 2011 roku


Wychowanie przedszkolne

 • 173 placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym działały w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 49 przedszkoli opiekowało się dziećmi
 • 2 799 miejsc w przedszkolach przygotowano dla dzieci
 • 6 178 dzieci w wieku przedszkolnym objęto pieką
 • 2 836 dzieci uczęszczało do przedszkoli


Wodociągi i kanalizacja

 • 1 161,9 km sieci wodociągowej było w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 574,9 km sieci kanalizacyjnej było w powiecie nowosądeckim w 2011 roku
 • 18 581 domów było podłączonych do sieci wodociągowej
 • 11 397 domów było podłączonych do sieci kanalizacyjnej
 • 10,6 metra sześciennego wody średnio rocznie zużywa mieszkaniec powiatu nowosądeckiego
 • 2 213 200 metrów sześciennych wody łącznie zużywają rocznie mieszkańcy powiatu nowosądeckiego
 • 2 457 000 metrów sześciennych ścieków łącznie odprowadzają rocznie mieszkańcy powiatu nowosądeckiego


Sieć gazowa

 • 1 520,2 km sieci gazowej znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego
 • 23 200 budynków jest podłączonych do sieci gazowej
 • 24 900 odbiorców gazu znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego
 • 16 200 000 metrów sześciennych gazu łącznie zużywają rocznie odbiorcy na terenie powiatu nowosądeckiego
 • 77,8 metra sześciennego gazu zużywa średnio w ciągu roku mieszkaniec powiatu nowosądeckiego


Energia elektryczna

 • 58 952 odbiorców energii elektrycznej znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego
 • 134 600 000 kilowatogodzin wynosi roczne zużycie prądu przez odbiorców na terenie powiatu nowosądeckiego
 • 647 kilowatogodzin wynosi średnie roczne zużycie prądu przez mieszkańca powiatu nowosądeckiego
 • 2 283,5 kilowatogodzin wynosi średnie roczne zużycie prądu przez jednego odbiorcę na terenie powiatu


Mieszkania w 2011 roku

 • 50 900 mieszkań było na terenie powiatu nowosądeckiego, w tym: 12 500 na terenie miast i 38 400 na terenach wiejskich
 • 4,16 izby średnio znajduje się w jednym mieszkaniu, w tym: 3,97 w miastach i 4,32 na wsi
 • 84,8 metry kwadratowe wynosi przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania, w tym: 71,2 w miastach i 89,4 na terenach wiejskich
 • 95 ma bieżącą wodę
 • 94,2 proc. mieszkań ma własny ustęp
 • 92,1 proc. mieszkań ma łazienkę
 • 85,6 proc. mieszkań ma ciepłą bieżącą wodę
 • 72,6 proc. mieszkań ma centralne ogrzewanie
 • 49 proc. mieszkań korzysta z gazu sieciowego
 • 578 budynków oddano łącznie do użytkowania w 2011 roku, w tym 504 mieszkalne
 • 564 budynki powstały w ramach budownictwa indywidualnego, w tym 503 mieszkalne
 • 507 mieszkań oddano do użytkowania w 2011 roku, było w nich 3 027 izb, wszystkie w budynkach indywidualnych
 • 79 724 metry kwadratowe wynosi powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w 2011 roku
 • 157,2 metra kwadratowego wynosi przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie powiatu nowosądeckiego


Bezpieczeństwo publiczne

Działalność straży pożarnej

 • 995 pożarów, w tym: 84 w budynkach mieszkalnych, 285 pożarów upraw
 • 2084 miejscowe zagrożenia, w tym: 357 w komunikacji, 73 z powodu silnych wiatrów
 • 319 fałszywych alarmów
 • 339 wypadków z ludźmi
 • 7 817 000 zł wyniosły straty w wyniku katastrof i pożarów zanotowane przez straż pożarną