Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Budujemy-Jeździmy-Poznajemy - Staviame-Jazdíme-Spoznávame

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

 

 

 

Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/I/B/0084
Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Kod interwencji: 090 - ścieżki rowerowe i piesze
Typ mikroprojektu: wspólny
Partner wiodący: Miasto Stará Ľubovňa, www.staralubovna.sk
Okres realizacji: 1 czerwca 2017-31 maja 2018

 Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 60 430,44 € w tym:

  • współfinansowanie z UE: 51 033,50 € - 84,45%
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3 021,52 € - 5%
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 6 375,42 € - 10,55%

 

Głównym cel projektu było stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego na pograniczu polsko słowackim, a tym samym podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Ľubovni w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Projekt adresowany jest do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Starej Ľubovni oraz turystów odwiedzających ten region, korzystających z produktów projektu.

W ramach projektu powstały nowe produkty promocyjne ruchu turystycznego upowszechniające dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Ľubovni:

 

Głównym elementem aplikacji jest moduł dotyczący szesnastu wycieczek rowerowych po pograniczu polsko-słowackim. Dla każdej wycieczki przygotowano: opis atrakcji dostępnych na trasie, profil wysokościowy, informacje o długości i przewyższeniach trasy.

Uzupełnieniem aplikacji są moduły dotyczące bazy noclegowej i atrakcji turystycznych. Aplikacja dostępna jest w językach polskim, słowackim i angielskim.

 

Ważnym elementem projektu był wspólny udział partnerów w targach turystycznych w Czechach i w Polsce. Nowe produkty turystyczne pogranicza promowano na następujących imprezach targowych:

  1. INFOTOUR &  CYKLOTURISTIKA w Hradec Králové 9-10 marca 2018 r.
  2. NA STYKU KULTUR w Łodzi 16- 18 marca 2018 r.
  3. GLOBALNIE w Katowicach 23- 25 marca 2018 r.

 

Centralnym punktem stoiska wystawienniczego były dwa rowery górskie umieszczone w trenażerach, na których odwiedzający mogli dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości, mogli zapoznać się nowymi trasami rowerowymi.