Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Rok 2016-2018

Obrazek: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w...

Obrazek: Wykaz błędów/braków formalnych ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu
Obrazek: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku
Obrazek: Błędy/braki formalne oferty złożonej przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej
Błędy/braki formalne oferty złożonej przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej przedstawiamy ofertę, która zawiera błędy formalne. Ocena formalna dokonana została na podstawie...

Obrazek: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
Obrazek: Aktualny konkurs ofert
Aktualny konkurs ofert

Uprzejmie przypominamy, iż trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2017.  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom...

Obrazek: Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2017 rok
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dnia 23 lutego br. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych na 2017 rok. Szczegóły w poszczególnych obszarach konkursowych zawierają załączniki. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 11 Regulaminu określającego zasady przyznawania...

Obrazek: Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia...

Obrazek: Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2017 rok
Obrazek: Aktualne konkursy ofert
Aktualne konkursy ofert

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizację w roku 2016 wspiera Powiat Nowosądecki w treści artykułu.  

Obrazek: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2016 rok
Obrazek: Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2016 rok
Obrazek: FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM „Razem” - wykaz błędów/braków formalnych - nieodpłatna pomoc prawna 2019
Obrazek: FUNDACJA INSTYTUT PAŃSTWA I PRAWA - wykaz błędów/braków formalnych - nieodpłatna pomoc prawna 2019
Obrazek: Ogłoszenie - nieodpłatna pomoc prawna 2018
Ogłoszenie - nieodpłatna pomoc prawna 2018

17 października 2018 r.   UCHWAŁA NR 1426/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na...

Obrazek: Rozstrzygnięcie konkursu - nieodpłatna pomoc prawna 2018
Rozstrzygnięcie konkursu - nieodpłatna pomoc prawna 2018

UCHWAŁA NR 4/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów...

Obrazek: Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 30 listopada 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 30 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 30  listopada br. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z cyklu "KochamSądeckie - Edycja 2018". Szczegóły w załączeniu.

Obrazek: Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,      Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24...

Obrazek: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 7 listopada 2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 7 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 7  listopada br. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z cyklu "Obywatelskie Sądeckie - Edycja 2018". Szczegóły w załączeniu.

Obrazek: Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu  31 października br. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia dwóch otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego. Szczegóły w załączeniu.