Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: XXX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (30.05.22)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Edukacji RPN (30.05.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN (26.05.22)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (5.05.2022 r)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (20.05.22 r.)
Obrazek: XXIX Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Obrazek: XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (5.05.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN (5.05.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (5.05.2022 r)
Obrazek: Posiedzenie  Komisji Turystyki i Sportu RPN (4.05.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (05.05.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Edukacji RPN (04.05.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN (05.05.22)
1 2 3 4
. . .
23