Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
XVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  RPN
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk  RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji  RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  RPN
XVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzienie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
1 2 3 4
. . .
16
Następna