Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosadeckiego (31.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (31.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (29.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (29.03.2023 r)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN (29.03.23)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (22.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (28.03.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (28.03.23)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (17.03.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN (16.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN (10.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego (09.03.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (22.02.23)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Statutowej RPN (21.02.2023 r.)
Obrazek: XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosadeckiego (22.02.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (21.02.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Edukacji RPN (20.02.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (22.02.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (20.02.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (20.02.23)
1 2 3 4
. . .
27