Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

X Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN

12 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
IX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN

25 września 2019 r.

1 2 3 4
. . .
12
Następna