Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Obrazek: XXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie  Komisji Statutowej RPN
Obrazek: XXIV Zwyczajan Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Obrazek: XXIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Obrazek: Posiedzenie  Komisji Turystyki i Sportu RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
1 2 3 4
. . .
21