Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN (15.12.22)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (09.12.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (09.12.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (09.12.22)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (9.12.2022 r)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Statutowej RPN (9.12.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Edukacji RPN (12.12.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie  Komisji Turystyki i Sportu RPN (8.12.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (07.12.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN (07.12.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego (08.12.2022 r.)
Obrazek: XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (23.11.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN (22.11.2022 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN (23.11.22)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (22.11.22)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (22.11.22 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (23.11.2022 r)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (22.11.22 r.)
1 2 3 4
. . .
25