Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Posiedzenie Komisji Statutowej RPN (15.12.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (15.12.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN (15.12.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (15.12.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  RPN (15.12.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (15.12.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN (8.12.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (05.12.23)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (05.12.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Edukacji RPN (05.12.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Statutowej  RPN (05.12.23 r.)
Obrazek: XLIII Sesja RPN (30.11.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN (29.11.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (29.11.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN (29.11.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN (30.11.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego (14.12.2023 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN (27.11.23 r.)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN (27.11.23)
Obrazek: Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN (27.11.2023 r.)
1 2 3 4
. . .
30