Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
XII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji  RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN
Posiedzenie  Komisji Turystyki i Sportu RPN VI kadencji
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
XI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
Posiedzenie Komisji Edukacji  RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
1 2 3 4
. . .
13
Następna