Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

9 stycznia - 15 stycznia 2023 r.

PONIEDZIAŁEK

11.00 - Zakończenie kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy, Hotel Ibis w Nowym Sączu,  udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

 

WTOREK

09.00 - Przekazanie mundurów uczniom OPW Zespołu Szkół w Marcinkowicach, ZS Marcinkowice, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

11.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd 

14.30 - Podpisanie umów ze szkółkami ginących zawodów, sala obrad, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

 

PIĄTEK

09.30 - Podpisanie Porozumienia z ANS W Nowym Sączu, sala konferencyjna 207 - udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

10.30 – Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.00 - Podpisanie porozumień z Nadleśnictwami (4) dot. powierzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

18.00 - Koncert Noworoczny Zespołu Regionalnego Niskowioki, remiza OSP Niskowa

 

SOBOTA

12.00 - Spotkanie z Szefem Kancelarii Rady Ministrów Markiem Kuchcińskim, sala obrad, udział: Zarząd

16.00 - Zebranie sprawozdawcze OSP, Remiza OSP Biała Niżna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

16.00 - Otwarcie i poświęcenie nowo powstałego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Klęczanach, udział: starosta Marek Kwiatkowski

17.30 - Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Zagorzyn, remiza OSP, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

NIEDZIELA

15.15 - XVIII Kolędowe Spotkanie Chóru Męskiego "Echo II", Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu

18.00 - Zebranie sprawozdawcze OSP. Remiza OSP w Krużlowej Wyżnej,  udział: wicestarosta Antoni Koszyk