Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

5 – 11 czerwca 2023 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 - Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, udział: członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

12.00 - Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

 

WTOREK

09.30 - Międzynarodowa konferencja naukowa ANS w Nowym Sączu „Umysł otwarty nowe przestrzenie nauki i sztuki”, sala reprezentacyjna Ratusza im. w Nowym Sączu

10.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd 

11.00 - LX Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju, UM Piwniczna Zdrój, udział członek Zarządu Marian Dobosz

 

ŚRODA

10.00 - XXXVIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu

12.00 - Uroczysta Sesja RPN, sala obrad 208, udział: Zarząd 

 

PIĄTEK

10.00 - Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Rdziostowie, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

SOBOTA

17.00 - Jubileuszowy Festyn z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Rdziostowie, teren przy szkole