Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

27 marca – 2 kwietnia 2023 r.

WTOREK

10.00 - Rozpoczęcie finału wojewódzkiego koszykówki dziewcząt klas 7-8, hala sportowa w Marcinkowicach

11.00 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

11.45 - Posiedzenie Zarządu, gabinet 212, udział: Zarząd 

12.30 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz

 

ŚRODA

10.00 - Rozpoczęcie finału wojewódzkiego piłki ręcznej chłopców - Licea, hala sportowa w Marcinkowicach

12.00 - 73. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.30 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

13.45 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, sala obrad, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło

14.15 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzenie Klubu Radnych PiS, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło

 

CZWARTEK

08.30 - I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na terenie LO w Starym Sączu, udział: członek Zarządu Edward Ciągło

11.00 - Śniadanie Wielkanocne, POW Muszyna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

13.15 - Dzień skupienia dla samorządowców, Bazylika Mniejsza św. Małgorzaty, pl. Kolegiacki 1, udział: Zarząd

17.00 - Jubileusz 65-lecia Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Nowym Sączu, Restauracja Hotelu Beskid, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

 

PIĄTEK

11.15 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna, udział: członkowie Zarządu – Zofia Nika, Marian Dobosz

12.00 - XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, sala obrad 208, udział: Zarząd