Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

26 – 2 lipca 2023 r.

PONIEDZIAŁEK

12.00 - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Szpital Krynica Zdrój, budynek szpitala,  udział: członek Zarządu  Edward Ciągło

 

WTOREK

08.40 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN – wideokonferencja, udział członkowie Zarządu: Zofia Nika, Marian Dobosz

09.30 – Podpisanie trzech aktów notarialnych, Kancelaria Celewicz, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk 

 

ŚRODA

10.00 - Zakończenie kwalifikacji wojskowej, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

11.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd

13.00 - Sesja Rady Miejskiej, UM Grybów

13.00 - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, sala konferencyjna 207, udział członkowie Zarządu: Zofia Nika, Edward Ciągło

 

CZWARTEK

09.00 - Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej, Przechowalnia owoców i warzyw w Łącku

11.00 - Zakończenie roku akademickiego Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, MCK Sokół, udział: członek Zarządu Edward Ciągło

18.00 - Wystawa poplenerowa podsumowująca I. Plener Stowarzyszenia akwarelistów polskich na Sądecczyźnie "Pokochaj Sądeckie Pejzaże", Biblioteka w Starym Sączu

 

SOBOTA

09.00 - XI Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, hala sportowa w Marcinkowicach, udział: starosta Marek Kwiatkowski

09.30 - Konferencja Chroniąc pszczoły chronimy własne zdrowie - 30. Biesiada u Bartnika, Stróże koło Grybowa

17.00 - Festyn wiejski w Dąbrowej, stadion sportowy

 

NIEDZIELA

10.30 - 30. Biesiada u Bartnika, Stróże koło Grybowa

14.00 - Festyn parafialny przy Domu Kultury w Binczarowej