Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

21 listopada – 27 listopada 2022 r.

PONIEDZIAŁEK

12.00 - Otwarcie hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach, hala ZS w Marcinkowicach, udział: Zarząd

 

WTROEK

10.00 - Spotkanie DPS Klęczany, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

12.30 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN, sala konferencyjna, udział: członek Zarządu Marian Dobosz

13.00 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz,

13.45 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna, udział członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

14.10 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz

14.50 – Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

15.30 - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

18.00 - Koncert z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, Kino Sokół w Starym Sączu, ul. Batorego 23

 

ŚRODA

10.30 - Posiedzenie Zarządu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd 

12.30 – Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło

13.15 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

14.30 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.15 - Posiedzeniu Klubu Radnych PiS, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło

 

CZWARTEK

10.00 - Uroczyste otwarcie obiektów sportowych przy ZSP w Krynicy Zdroju, udział: Zarząd

13.00 - Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji w formule hybrydowej - Urząd Marszałkowski, ul. Racławicka 56, bądź uczestnictwo online

14.00 - Spotkanie: Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej-Zdroju, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

PIĄTEK

10.00 - XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego sala obrad, udział: Zarząd

14.00 - Posesyjne posiedzenie Zarządu Powiatu, udział: Zarząd 

19.00 - Spotkania dla Sponsorów i Patronów Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2022, Mała Galeria ul. Jagiellońska 35 Nowy Sącz, udział: członek Zarządu Edward Ciągło

 

SOBOTA

16.00 - Tradycja przez pokolenia na Ziemi Grybowskiej, MCK Sokół w Nowym Sączu

16.00 - Koncert Jubileuszowy Zespołu Regionalnego Skalnik, Szkoła Podstawowa w Jamnicy-sala gimnastyczna,Jamnica182, udział: wicestarosta Antoni Koszyk