Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

20 marca - 26 marca 2017 r.

 

PONIEDZIAŁEK    

09.00 - Spotkanie, Urząd Gminy Łososina Dolna, udział: starosta Marek Pławiak

10.00 - 130-lecie CECHU Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Bazylika św. Małgorzaty, Ratusz, Rynek 1, udział: starosta Marek Pławiak

11.00 - Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu, MEN

11.30 - Posiedzenie Komisji ds. Strategii Karpackiej SWM, Kraków, ul. Racławicka, s. 410, udział: sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski

13.00 - Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, Tarnów, sala konferencyjna 42, II p. budynek D, udział: sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski

17.00 - Podziękowanie za społeczną pracę na rzecz turystyki na Sądecczyźnie podczas zakończenia 4-letniej kadencji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Beskid”

17.00 - Posiedzenie Komisji Głównej SWM, Kraków, ul. Racławicka, s. 454, udział: sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski

 

WTOREK

09.00 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

09.30 – Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

11.15 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

12.30 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna, udział: członek Zarządu marian Ryba

13.00 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN, pokój radnych, udział: starosta Marek Pławiak

13.30 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

14.00 - Uroczystości pogrzebowe, Łabowa, udział: członek Zarządu marian Ryba

14.00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Kraków, ul. Racławicka, udział: sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski

 

ŚRODA

09.00 - Posiedzenie Zarządu, gabinet 212, udział: Zarząd

10.00 - Spotkanie Forum e-geodezja w Małopolsce, sala 100, Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20

10.00 - Konferencja naukowo-techniczna z Okazji Światowego Dnia Wody, sala obrad, udział: Zarząd

11.00 - Podsumowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” - Eliminacje Powiatowe, Sala Sportowa przy Komendzie PSP w Nowym Sączu, ul. Wincentego Witosa 69, udział: członek Zarządu Franciszek Kantor

11.00 – Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

11.30 - Posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą SWM, Kraków, ul. Racławicka, s. 454, udział: sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski

12.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

13.00 - Spotkanie z Dyrektorem Przewozów Regionalnych, Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 6a, udział: sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski

13.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

13.30 - Przyjęcie strony, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

14.45 - Posiedzenie Komisji Statutowej RPN, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

 

CZWARTEK

08.00 - XXVI - ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Małopolskie Regionalny Program Operacyjnego na lata 2007-2013, Szczawnica, ul. Zdrojowa 27

08.30 - Przegląd projektów rozwoju regionalnego - Projekt Szwajcarski, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

10.00 – Przyjęcie strony, gabinet sekretarza, udział: sekretarz Witold Kozłowski

12.00 - Nagranie dla Naszej Telewizji Sądeckiej, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak

12.30 - Konkurs na stanowisko Urzędnicze Wydział ORL, pokój radnych, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, sekretarz Powiatu Witold Kozłowski

14.00 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Franciszek Kantor

15.30 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Ryba

 

PIĄTEK

08.30 - Przyjęcie strony, gabinet sekretarza, udział: sekretarz Witold Kozłowski

09.30 - Seminarium dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet sekretarza, udział: sekretarz Witold Kozłowski

10.00 - Sesja Rady Gminy Łososina Dolna

11.00 - Spotkanie w sprawie budowy Obwodnicy Doliny Dunajca, sala obrad im S. Małachowskiego Urząd Miasta w Nowym Sączu

11.15 - Posiedzenie Komisji Edukacji

11.30 - Posiedzenie Klubu PiS, sala konferencyjna, udział: Zarząd

13.00 - Sesja RPN, sala obrad, udział: Zarząd

 

SOBOTA

09.00 - Odprawa szkoleniowa dla Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosądeckiego, remiza OSP Głębokie, udział: członek Zarządu Franciszek Kantor

09.30 - I Memoriał im. Bogdana Zajdla w Tenisie Stołowym Mężczyzn, Hala Sportowa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego, udział: starosta Marek Pławiak