Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

20 lutego - 26 lutego 2023 r.

Najważniejsze działania Zarządu Powiatu Nowosądeckiego od poniedziałku 20 lutego do niedzieli – 26 lutego 2023 r.

PONIEDZIAŁEK

09.30 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala konferencyjna,  udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz

11.00 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

11.45 - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

12.30 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN, sala konferencyjna, udział: członek Zarządu Marian Dobosz

13.30 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

 

WTOREK

10.00 - Rozpoczęcie zawodów w piłce ręcznej dziewcząt, hala sportowa w Marcinkowicach

13.30 - Posiedzenie Komisji Statutowej RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

14.10 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala konferencyjna,  udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

15.00 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala konferencyjna, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzeniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika i Edward Ciągło

 

ŚRODA

11.10 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna 207, udział: członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

11.40 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala konferencyjna, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz

12.00 - Sesja Rady Powiatu, sala obrad, udział: Zarząd

 

CZWARTEK

10.00 - Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.00 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

12.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, udział: Zarząd 

 

PIĄTEK

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

11.30 - Konferencja „Europa Karpat”, Zamek w Krasiczynie, udział: starosta Marek Kwiatkowski

18.00 - Gala wręczenia Nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumora, Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju

 

SOBOTA

17.00 - Galę plebiscytu „Sądeczanin Roku 2022”, Pijalnia Główna w Krynicy Zdroju

 

NIEDZIELA

17.00 - Podsumowanie akcji „Dbam o Sądeckie 2022”, Centrum Kultury i sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, udział: członek Zarządu Edward Ciągło