Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

20 lipca – 26 lipca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

11.00 - Spotkanie w plenerze dot. turystyki Sądecczyzny organizowane przez Dobry Tygodnik Sądecki, Bobrowisko Stary Sącz, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

10.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna, udział: Zarząd

 

PIĄTEK

08.30 - Posiedzenie w formie wideokonferencji Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie bieżącej oceny sytuacji epidemicznej na terenie województwa małopolskiego, udział: starosta Marek Kwiatkowski

14.00 - Inauguracja projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” oraz wręczenie promes pomocy finansowej, Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, udział: starosta Marek Kwiatkowski