Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

15 maja – 21 maja 2023 r.

PONIEDZIAŁEK

09.00 - Otwarcie turnieju piłkarskiego pod patronatem starosty, Hala Sportowa w Marcinkowicach, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

09.30 - Posiedzenie Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Gmach Główny, ul. Jagiellońska 56, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

12.00 - Komisja Parlamentarna, Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu

 

WTOREK

10.00 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, gabinet 212, udział: Zarząd 

11.15 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala konferencyjna (p. 207),  udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk

12.45 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala konferencyjna (p. 207),  udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz 

14.00 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Marian Dobosz 

14.45 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz 

15.00 - Posiedzenie Kapituły Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej, sala konferencyjna 207,  udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu  Zofia Nika 

17.00 - Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej w związku z Konferencją rektorów publicznych uczelni zawodowych, Hotel Lemon w Gródku nad Dunajcem, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

ŚRODA

08.30 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

11.00 - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

12.30 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

14.00 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło 

14.00 - Spotkanie: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, udział: starosta Marek Kwiatkowski

14.30 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Marian Dobosz

15.30 - Posiedzenie Klubu Radnych PiS, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu – Zofia Nika, Edward Ciągło

 

CZWARTEK

08.30 - Podpisanie umów, Starostwo Powiatowe Limanowa, udział: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło

09.00 - XIII Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, hala sportowa LO w Starym Sączu, udział: Zarząd

10.00 - Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST, wideokonferencja, udział: starosta Marek Kwiatkowski

11.20 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna (p. 207), udział członkowie Zarządu Zofia Nika, Marian Dobosz

12.00 - Sesja RPN, sala obrad, udział: Zarząd 

 

PIĄTEK

11.00 – Obchody Święta Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Aula uczelni

12.15 - Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, ul. Papieska 10 (o 11:00 msza św. w Klasztorze SS Klarysek), udział: starosta Marek Kwiatkowski

16.00 - Spotkanie podsumowujące akcję na rzecz rewitalizacji Jeziora Rożnowskiego, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, udział: starosta Marek Kwiatkowski

18.00 - Przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Niskowa, remiza OSP - udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

SOBOTA

14.00 - Jubileusz 75-lecia powstania OSP w Mochnaczce Niżnej oraz obchody dnia strażaka, Kościół Zdrojowy, udział: starosta Marek Kwiatkowski

16.30 - Gminne Obchody Dnia Strażaka Gminy Łącko połączone z poświęceniem samochodów bojowych pozyskanych przez OSP Maszkowice i Zabrzeż, Kościół Parafialny w Łącku/Rynek w Łącku, udział: starosta Marek Kwiatkowski

 

NIEDZIELA

15.30 - Obchody Gminnego Dnia Strażaka, Rynek Stary Sącz, udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Edward Ciągło