Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

15 lutego - 21 lutego 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

13.30 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN, sala obrad (p. 208), udział członkowie Zarządu: Zofia Nika, Edward Ciągło, Marian Dobosz 

15.00 - Posiedzenie Komisji Statutowej, sala obrad 208 – udział członek Zarządu Edward Ciągło, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina

15.30 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, sala obrad 208

15.30 - Posiedzenie Zarządu, udział: Zarząd 

 

WTOREK

12.00 - Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN, sala obrad (p.208), udział członek Zarządu Marian Dobosz

12.00 - Podpisanie aktu notarialnego, Kancelaria Celewicz, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

13.00 - Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji w formie wideokonferencji, sala konferencyjna 207, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

13.00 - Posiedzenie Komisji Edukacji RPN, Sala obrad (pok. 208), udział członkowie Zarządu: Zofia Nika, Marian Dobosz 

 

ŚRODA

10.00 - Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST w formie wideokonferencji, udział: starosta Marek Kwiatkowski 

11.30 - Posiedzenie Zarządu Powiatu, sala konferencyjna 207, udział: Zarząd 

 

CZWARTEK

12.00 - Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, Sala obrad (p. 208), udział: starosta Marek Kwiatkowski, udział członkowie Zarządu: Zofia Nika, Edward Ciągło

13.00 - Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN, sala obrad (pok. 208) - udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Edward Ciągło

14.30 - Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN, sala obrad (p.208), udział: starosta Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Marian Dobosz

16.00 - Posiedzenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, sala obrad 208, udział: starosta Marek Kwiatkowski, członkowie Zarządu: Zofia Nika, Edward Ciągło

 

PIĄTEK

11.45 - Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN, sala obrad (p.208), udział: starosta Marek Kwiatkowski

12.30 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala obrad (pok. 208),  udział: członkowie Zarządu: Zofia Nika, Marian Dobosz

13.00 - Posiedzenie XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, sala obrad 208, udział: Zarząd 

15.30 - Posesyjne posiedzenie Zarządu, udział: Zarząd 

 

NIEDZIELA

12.00 - Zakończenie Zimowych Zawodów Strzeleckich, Strzelnica w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 32