Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Fonoteka ziemi sądeckiej

Wybrane utwory z płyt wydanych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.

Obrazek: „Mali Mystkowianie” Mystków
„Mali Mystkowianie” Mystków

Zespół powstał w 1984 r. w Mystkowie koło Nowego Sącza. Liczy 50 członków wieku 4-12 lat. Mali Mystkowianie mają własną pięcioosobową młodzieżową kapelę, której członkowie przygrywają na skrzypcach, kontrabasie, klarnecie i trąbce. Zespół występował w wielu miejscach w kraju, m.in. brał udział w I Ogólnopolskim...

Obrazek: „Małe Łącko” Łącko
„Małe Łącko” Łącko

Zespół został założony w 1952 r. Działa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. W ciągu wieloletniej działalności u najmłodszych mieszkańców Łącka rozwija zamiłowanie do bogatego folkloru, pięknej muzyki i tańca regionu łąckiego. Młodzi adepci tańca ludowego po ukończeniu Szkoły Podstawowej w...

Obrazek: „Małe Podegrodzie” Podegrodzie
„Małe Podegrodzie” Podegrodzie

Zespół powstał w 1954 r. początkowo jako kółko taneczne przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu. W 1970 r. zespół został rozwiązany, a w 1975 r. reaktywowany. Występował z zespołem Mazowsze w Licheniu oraz z zespołem Śląsk w Brzeznej, koncertował w kopalni soli w Wieliczce. Trzykrotnie brał udział w Karpackim Przeglądzie...

Obrazek: „Mała Helenka” Chełmiec
„Mała Helenka” Chełmiec

Zespół został założony w 2003 r. Działa przy Zespole Szkół w Chełmcu, a jego członkowie uczą się rodzimej kultury w trzech grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-10 lat i 11-15 lat. Podczas koncertów ci mali artyści promują i kultywują tradycję słowa, muzyki, tańca i zabaw dziecięcych regionu Lachów sądeckich. Zespół bardzo...

Obrazek: „Michalczowa” Michalczowa
„Michalczowa” Michalczowa

Grupa Regionalna powstała w 2000 r., działa przy Szkole Podstawowej w Michalczowej. W trzech zespołach (dziecięcym, młodzieżowym i dorosłym) zrzesza ponad 70 osób kultywujących miejscowe zwyczaje, śpiewu, tańca i muzykowania. Wielokrotnie prezentowała swój dorobek artystyczny podczas przeglądów i festiwali w kraju i zagranicą:...

Obrazek: „Nikskowioki” Niskowa
„Nikskowioki” Niskowa

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca istnieje od 2005 roku i działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej koło Nowego Sącza. Kultywuje folklor Lachów sądeckich. Bogato wyszywany strój oraz repertuar, zawierający tradycyjne tańce, muzykę, gwarę i obrzędowość, zachwyca widzów, długo pozostając w ich pamięci....

Obrazek: „Piecuchy” Nawojowa
„Piecuchy” Nawojowa

Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny powstał w 1995 r. w Nawojowej. Prezentuje folklor Lachów sądeckich. Piecuchy uczestniczyły w wielu konkursach, przeglądach, a także festiwalach międzynarodowych: III Światowa Folkloriada - Węgry, Rachovche - Bułgaria, Kotylasya Torba - Ukraina, Krakowiak - Kraków, Darujmy Światu Pokój -...

Obrazek: „Górale Łąccy” – kolędy Łącko
„Górale Łąccy” – kolędy Łącko

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca powstał w latach 30. XX stulecia. Na repertuar tej grupy składały się gawędy o regionie podhalańskim, przyśpiewki z okolic Łącka, gadki oparte na motywach tetmajerowskich i podhalańskich oraz gra na instrumentach takich jak: skrzypce, harmonia czy listek bluszczowy. Obecnie zespół działa przy...