Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przegląd Sądecki

„Przegląd Sądecki” to biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wydawany w ramach realizacji projektu ,,Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego”.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w okresie 1.02.2010-31.01.2012.

Pliki do pobrania