Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Karpacki Szlak Rowerowy

Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce to projekt zrealizowany przez Sądecką Organizację Turystyczną (www.sot.org.pl). W ramach projektu SOT wytyczył i oznakował kilka szlaków rowerowych:

 

 KARPACKI SZLAK ROWEROWY - SZLAK GŁÓWNY

Długość szlaku: około 175 km

Zobacz profil szlaku

Wykonany jest na trasie historycznego szlaku handlowego z południa Europy do Wieliczki i Krakowa (z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz zmian przebiegu obecnie istniejących dróg). Szlak na tym odcinku przebiega od Leluchowa na granicy polsko-słowackiej (Most Wyszehradzki), przez miejscowości o znanych walorach turystycznych i posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną tj. przez: Muszynę, Piwniczną-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rożnów, Tropie, Iwkową, Lipnicę Murowaną, Niegowić, Biskupice do Wieliczki i Krakowa.

 

 SĄDECKI SZLAK ROWEROWY

Długość szlaku: 63 km

Zobacz profil szlaku

Trasa szlaku prowadzi od: Muszynki /przejście graniczne/ - Tylicz - Polany - Kamianna - Uhryń - Łabowa - Maciejowa - Nawojowa - Kamionka Wielka - Nowy Sącz.

Szlak połączył się w Nowym Sączu z głównym szlakiem Karpackim. Przebiega on przez tereny Beskidu Sądeckiego. Szlak zaliczany jest do łatwych o różnicy wysokości do 400 m, przebieg drogami asfaltowymi, utwardzonymi i gruntowymi. 

 

 WIELOKULTUROWY SZLAK ROWEROWY

Długość szlaku: około 120 km

Zobacz profil szlaku

Szlak przebiega od: Blechnarki (turystyczne przejście graniczne ze Słowacją), a następnie trasą: Hańczowa - Brunary - Florynka - Wawrzka - Grybów - Bobowa - Ciężkowice - Zakliczyn - docelowo do Tarnowa. Dalsza trasa szlaku zostanie wytyczona po uzgodnieniu z powiatem tarnowskim. Różnica wysokości w opisanym kierunku 350 m, a w odwrotnym 700 m. Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek miedzy Brunarami i Grybowem oraz pod samą przełęczą Wysowską.

 

 WINNY ROWEROWY SZLAK

Długość szlaku: około 85 km

Zobacz profil szlaku - trasa północna

Zobacz profil szlaku - trasa południowa

Przebiega na trasie: Bartne - Owczary - Gorlice - Łużna - Staszkówka do Ciężkowic. Szlak ten w przyszłości należy przedłużyć, to jest przeznakować istniejący obecnie odcinek szlaku czerwonego Bartne - Konieczna na szlak w kolorze żółtym jaki został ustalony dla tego szlaku i doprowadzić go do przejścia granicznego w Koniecznej. Wskazane jest także wykonanie jego odgałęzienia do Biecza. W tym historycznym mieście podjęto próby przypomnienia o wzajemnych powiązaniach z południowymi bratankami, organizując Święto Wina. Inicjatywę tę można wesprzeć powstającym szlakiem, wzdłuż którego mogą powstawać regionalne winiarnie serwujące jak przed wiekami transportowany szlakiem węgierski trunek, na pewnych odcinkach prowadzącymi starymi traktami kupieckimi, którymi wieziono różne gatunki wina z Węgier do Polski. Z handlu winem słynął Biecz, Gorlice i Ciężkowice. Natomiast na handel winem z Tokaju duży wpływ wywierał przygraniczny obecnie słowacki a wówczas węgierski Bardejów, który miał na terenie Tokaju ( Węgry) własne winnice i wytwórnie. Szlak ten mógłby więc w przyszłości zostać przedłużony nie tylko na terenie Polski ale projektem należałoby zainteresować także przygraniczne tereny Słowacji z Bardejowem na czele, ale także partnerów z Węgier. Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek między Bartnem a Krzywą i pomiędzy Małastowem a Owczarami.

 

 KRÓLEWSKI SZLAK ROWEROWY

Długość szlaku: około 130 km

Zobacz profil szlaku - trasa wschód

Zobacz profil szlaku - trasa zachód

Prowadzi na trasie: Czorsztyn - Niedzica - Łysa n/Dunajcem (przejście drogowe ze Słowacją) - Czerwony Klasztor (Słowacja) - Droga Pienińska - przejście turystyczne Szczawnica-Leśnica - Szczawnia - Obidza - Łazy Brzyńskie - Gołkowice - Stary Sącz - Nowy Sącz - Zawada - Mystków - Cieniawa - Ptaszkowa - Grybów - Stróże - Szalowa - Gorlice - Kobylanka - Libusza - Biecz.
Szlak nawiązuje do historycznych miejsc pobytu i przejazdu królów. Szlak przebiega drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi. Szlak łatwy.

 

 TRANSGRANICZNY SZLAK ROWEROWY

Długość szlaku: 71,5 km

Zobacz profil szlaku - trasa wschód

Zobacz profil szlaku - trasa zachód

Prowadzi trasą: Leluchów (przejście graniczne ze Słowacją) - Dubne - Tylicz - z odgałęzieniem do Krynicy-Zdroju, a potem przez miejscowości: Izby - Brunary - Uście Gorlickie - Gładyszów - Radochna - Długie (z możliwością połączenia ze szlakami województwa podkarpackiego).

Szlak ten jest łatwo dostępny dla naszych południowych sąsiadów, a jego ideą jest przejechanie rowerem wzdłuż różnych pasm górskich. Jego główną zaletą jest to, że na dużych odcinkach prowadzi przez wyludnione, pozbawione ludzi i zabudowań tereny, umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą, nieskażoną cywilizacją a także bezpośrednie obserwacje natury, w tym zwierząt, ptaków i płazów. Są to cenne walory poszukiwane przez turystów ze zurbanizowanych, przemysłowych ośrodków naszego kraju. Podkreślenie tych walorów można uzyskać poprzez wytyczenie szlaków umożliwiających dalszy przejazd nimi w kierunku Bieszczad. Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i żwirowymi. Szlak średnio trudny.

 

 KARPACKI SZLAK ROWEROWY – trasa Rożnowska

Długość szlaku: około 32 km

Zobacz profil szlaku

Dwie trasy zaczynają się w Nowym Sączu. Jedna prowadzi od ul. Zdrojowej przez Naściszową, Klimkówkę, Przydonicę, Rożnów, Tropie do Wytrzyszczki. Druga rozpoczyna się przy ul. Zabełeckiej w Nowym Sączu. W sumie są to łatwe odcinki o łącznej długości 27 km, w większości prowadzą asfaltowymi drogami. Największe trudności napotkamy między Jelną a Przydonicą oraz Bartkową i Rożnowem – ostre podjazdy i zjazdy oraz kręte odcinki.

 

 KARPACKI SZLAK ROWEROWY – trasa Łososińska

Długość szlaku: około 33 km

Zobacz profil szlaku

Trasa zaczyna się od ul. Legionów w Nowym Sączu i biegnie przez Marcinkowice, Chomranice, Wronowice, Łososinę Dolną, Witowice Dolne do Wytrzyszczki. To 33 kilometry łatwej podróży z jedynymi ostrymi podjazdami w okolicach Chełmca i Witowic. Wynagradzają to liczne punkty widokowe na Jezioro Rożnowskie i Białowodzką Górę.