Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Punkty pomocy prawnej i obywatelskiej

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych; lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postanowieniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym; związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczyć będzie zakresu: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczeń społecznych, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego itp.

 

 

Lokalizacja punktów:

Budynek byłego Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie, Rynek 4
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, pokój nr 63
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju, ul. Zdrojowa 1
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Tęgoborzy, Tęgoborze 193
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pokój nr 113
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 16.00 - 20.00

 

Umawianie wizyt pod nr: 600 401 420
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

 

Pliki do pobrania