Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

5 lutego – 11 lutego 2018 r.

PONIEDZIAŁEK

08.30 – Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

09.30 – Spotkanie z delegacją z miasta Vernon, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

10.00 - Małopolska konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia, Teatr Bogatela, ul. Karmelicka 6 w Krakowie

11.00 – Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

13.45 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

17.00 - Spotkanie branżowe związane z turystyka w Nowym Sączu, Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej 2

19.00 - Oficjalna kolacja - delegacja Vernon (Francja), Hotel Beskid, udział: Zarząd

 

WTOREK

08.00 - Delegacja Powiatu Wejherowskiego na terenie Powiatu Nowosądeckiego w dniach 6-10 lutego 2018 r.

10.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

11.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

14.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

 

ŚRODA

08.00 - Wizyta PierPaolo Lorieri - prezesa Toskańskiej Federacji Wina i Smaków na terenie Powiatu Nowosądeckiego w dniach 7-10 lutego 2018 r.

09.00 - Spotkanie, gabinet 212, udział: Zarząd

09.30 - Posiedzenie Zarządu, sala konferencyjna, udział: Zarząd

11.30 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

14.00 - Udział w uroczystościach pogrzebowych, Dębica, ul. Chopina 2, udział: starosta Marek Pławiak

19.00 - Kolacja z delegacją z Wejherowa, Hotel Beskid, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

 

CZWARTEK

08.30 - Przyjęcie strony, gabinet 212, udział: wicestarosta Antoni Koszyk

09.00 - Spotkanie PierPaolo Lorieri - prezesa Toskańskiej Federacji Wina i Smaków, gabinet starosty, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

11.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

12.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

12.30 - XXXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Korzenna, sala posiedzeń Urzędu Gminy Korzenna

12.30 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

13.00 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

14.00 - Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, sala konferencyjna,  udział: członek Zarządu Marian Ryba

14.30 - Przyjęcie strony, gabinet starosty udział: starosta Marek Pławiak

17.00 - Spotkanie, Stary Sącz, udział: starosta Marek Pławiak

18.00 - Spotkanie branży winiarskiej w Restauracji Bohema, udział: starosta Marek Pławiak

 

PIĄTEK

09.30 - Spotkanie - delegacja Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Zarządu, sala konferencyjna, udział: Zarząd

11.00 - Gala Przedsiębiorczości Sadecki Lider Biznesu, hotel „Perła Południa” Rytro, udział: Zarząd

19.00 - Uroczysta kolacja delegacji Powiatu Wejherowskiego i PierPaolo Lorieri, Hotel „Perła Południa” w Rytrze, udział: starosta Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk

 

SOBOTA

18.00 - Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok, Remiza OSP Mogilno