Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zmiany w obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2 listopada 2020 r.

W związku z dużą liczbą zachorowań wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i tym samym ograniczonymi możliwościami obsługi klientów, będą oni przyjmowani WYŁĄCZNIE po telefonicznym umówieniu się na daną godzinę jedynie w sprawach WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI URZĘDNIKA.

Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w przypadkach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.

Dotyczy to wszystkich wydziałów, a w szczególności: Wydziału Komunikacji, Wydziału Budownictwa, Wydziału Geodezji, Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich za pośrednictwem poczty na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną (pszeliga@nowosadecki.pl).

 

Jak załatwiać sprawy urzędowe:

- dokumenty należy wrzucać do urn znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1. Należy również zostawić nr telefonu, aby urzędnik po załatwieniu sprawy mógł się skontaktować z klientem

- przez telefon: https://nowosadecki.pl/pl/kontakt-lokalizacja

- drogą elektroniczną: powiat@nowosadecki.pl

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- operatora pocztowego.

O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.nowosadecki.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/sadeckie/

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 18 41 41 777 i 41 41 634.

Rejestracja pojazdów: 18 41 41 603, 18 41 41 605, 18 41 41 606, 18 41 41 633, 18 41 41 634,

Uprawnienia do kierowania pojazdami: 18 41 41 607, 18 41 41-608,

Transport drogowy: 18 41 41 602

Dostępność druków:

- prawa jazdy można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

- dowodu rejestracyjnego https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
- zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną – przesyłając wniosek RJ-01W (dostępny na stronie wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury).

Prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż RJ-01W (https://bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto 
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.

Dyrektor  Jacek MALECZEK
Tel. 18 41 41 601
E-mail: jmaleczek@nowosadecki.pl

Zastępca  Dyrektora Wydziału Piotr CEBULA

Tel. 18 41 41 601
E-mail: pcebula@nowosadecki.pl

 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA:

Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Budownictwa będą dostępne pod numerem telefonu 18 41 41 862, 18 41 41 873 lub 18 41 41 852

Pozostałe numery telefonów:

18 41 41 878       Gmina Korzenna,

18 41 41 879       Gmina Kamionka Wielka

18 41 41 886       Gmina Gródek n/Dunajcem

18 41 41 877       Gmina Grybów

18 41 41 899       Miasto i Gmina Muszyna,

18 41 41 882       Gminy: Piwniczna Zdrój i Łącko, Miasto Grybów

18 41 41 889       Gmina Łososina Dolna

18 41 41 869       Gminy: Łabowa i Rytro

18 41 41 853       Gmina Podegrodzie (pozwolenia)

18 41 41 863       Gmina Nawojowa

18 41 41 884       Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)

18 41 41 885       Gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)

18 41 41 880       Gmina Krynica-Zdrój (pozwolenia)

18 41 41 851       Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

18 41 41 871       Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

18 41 41 881       Miasto i Gmina Stary Sącz, Gmina Podegrodzie (zgłoszenia)

Dyrektor Wydziału: Jacek JANUSZ

tel. 18 41 41 757
E-mail: jjanusz@nowosadecki.pl


Zastępca Dyrektora Wydziału:  Aneta SELWA

Tel. 18 41 41 862
E-mail: aselwa@nowosadecki.pl

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI:

- aktualizacja operatu Ewidencji Gruntów i Budynków, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie, udzielanie informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel.: 18 41 41 753, 18 41 41 754, 18 41 41 758, 18 41 41 759, 18 41 41 763, 18 41 41 764, 18 41 41 768, 18 41 41 769;

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, tel. 18 41 41 655 i 18 41 41 665;

- przyjmowanie prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu PODGiK, tel. 18 41 41 652, 18 41 41 653;

- udostępnianie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, informacje dotyczące, wyrysów, wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków, tel. 18 41 41 657, 18 41 41 668;

- informacje dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości, tel. 18 41 41 752;

- uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tel. 18 41 41 762.

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

Dyrektor Janusz BANACZYK 
Tel: 18 41 41 800
E-mail: jbanaczyk@nowosadecki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału/Kierownik PODGiK Damian TOKARCZYK
Tel: 18 41 41 760
E-mail:  dtokarczyk@nowosadecki.pl

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

 

 

ZESPÓŁ do spraw GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

- sekretariat: 18 41 41 870 lub 18 41 41 854

- wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 18 41 41 865

- użytkowanie wieczyste: 18 41 41 864

- gospodarka mieniem, przetargi na nieruchomości: 18 41 41 856 lub 18 41 41 866

- odszkodowania, wejścia w teren, zwroty nieruchomości, sprawy wspólnot gruntowych: 18 4141 855

Kierownik Zespołu : Alicja Lichoń

tel. 18 41 41 857

e-mail: alichon@nowosadecki.pl

Zastępuje: Sabina Bielecka

Tel. 18 41 41 866

e-mail: sbielecka@nowosadecki.pl

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i LEŚNICTWA:

- decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie gruntów gminnych – tel. 18 41 41 617, 18 41 41 638

Dyrektor Wydziału Stanisław Ryba

Tel. 18 41 41 635

e-mail: sryba@nowosadecki.pl

 

NUMERY KONT BANKOWYCH:

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:

- opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy (opłaty za dowody rejestracyjne, tablice rej., prawo jazdy, itp.) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 - opłaty geodezyjne dotyczące powiatu ziemskiego (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

- dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego (wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur) - nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

- rachunek pozostałych dochodów (opłata ewidencyjna, skarbowa, itp.) - nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

- opłaty geodezyjne dotyczące powiatu grodzkiego (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.) - nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

- dochody Skarbu Państwa (wpłaty za np. użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.) - nr 86 1050 1722 1000 0090 3190 1292

- rachunek sum depozytowych (wadia) - nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777.

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...