Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Złóż ofertę do końca lipca i wykonaj badania tarczycy

Do 31 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowa tarczyca - drogą do równowagi hormonalnej”.

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, obejmującego badanie poziomu hormonu TSH, usg tarczycy. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, parter, pok. 113, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania pn. „Zdrowa tarczyca - drogą do równowagi hormonalnej”.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2020/art189.html, a także w siedzibie Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa pok. 326 (tel 18 41 41 826).

Pliki do pobrania