Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego

16 stycznia 2020 r.

 

Termin spotkania: Organizatorzy informują, że spotkanie z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa wkrótce poinformujemy.

Miejsce spotkania: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. Romana Sichrawy

 

Tematyka:

 1. prezentacja Programu Współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. celów programu,
  2. form współpracy,
  3. priorytetowych zadań publicznych,
  4. innych konkursów, programów i projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  5. procedury pozyskiwania środków
 2. prezentacja programów wsparcia dla organizacji pozarządowych, dla których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia aktualnych naborów konkursowych oraz procedury pozyskiwania środków,
 3. dyskusja panelowa na temat ww. form wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 4. warsztaty poszerzające wiedzę praktyczną na temat pozyskiwania środków z Programu Współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

Program:

10:00 - 10:10 – rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników
10:10 - 11:10 – prezentacja programu Współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. (prelegent: Dawid Puszko - I Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. współpracy regionalnej i wspierania inicjatyw obywatelskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
11:10 - 11:30 – przerwa kawowa
11:30 - 12:30 – prezentacja programów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (prelegent: Weronika Najda - Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)
12:30 - 13:00 – przerwa kawowa
13:00 - 13:45 – dyskusja panelowa – paneliści: Marta Mordarska, Weronika Najda, Patryk Wicher, Dawid Puszko; moderator: Michał Mółka
13:45 - 14:00 – przerwa kawowa
14:00 - 15:00 – warsztaty (prowadzący: Dawid Puszko - I Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. współpracy regionalnej i wspierania inicjatyw obywatelskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
15:00 – zakończenie spotkania

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 20.01.2020 r./poniedziałek/ do godz. 12.00 na adres maciej.rogoz@umwm.malopolska.pl