Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”

Informacje nt. możliwości udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”.

 

Celami zadania są:

  1. podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/młodych przedsiębiorców, którzy przejęli firmę w wyniku sukcesji,
  2. wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób.

 

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy posiadające doświadczenie w realizacji działań z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 55 tys. zł.

Nabór ofert trwa do 26 lutego br. do godz. 16:00.


Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1722792,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

 

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi odbędzie się w dniu 14 lutego o godz. 10:00 (Kraków, ul. Racławicka 56, s. 410). Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym są proszeni o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne

 

Kontakt w sprawie konkursu:
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. 12 63 03 230
e-mail: anna.wojsa-swietlik@umwm.malopolska.pl