Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”

30 grudnia 2019 r.

 

Do 10 stycznia 2020 r. można składać oferty na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo.” To konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki. 

Szczegóły w linkach:

„Małopolska Gościnna”: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1703334,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-turysty.html

„Małopolska na Sportowo”: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1703011,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (wersja elektroniczna i papierowa), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).