Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zabezpiecz się przed ptasią grypą

15 stycznia 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu poinformował o wystąpieniu serii ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim (województwo lubelskie), której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki. W związku z tym, na terenie powiatu nowosądeckiego niezbędne jest podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu ptasiej grypy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia ptasiej grypy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach, w tym w szczególności:

- dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia,

- należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z drobiem i paszą,

- należy zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach, gospodarstwach utrzymujących ptaki, szczególnie na tych zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych,

- należy pamiętać o tym, że personel ferm może być wektorem zakażenia utrzymywanych ptaków na fermie w sytuacji nienależytego przestrzegania zasad bioasekuracji,

- należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie zabiegów oczyszczania, mycia i dezynfekcji wraz z ich szczegółowym dokumentowaniem. Zabiegi dezynfekcji powinny objąć środki transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy,

- należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o zaobserwowanych u drobiu niepokojących zmianach i objawach mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej,

- stosowanie jako jednego ze stałych elementów bioasekuracyjnych mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób,

- nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynku

- zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt,

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne,

- po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą i mydłem.

Warto wiedzieć:

Ptasia grypa jest chorobą zakaźną występującą powszechnie u ptaków, wywołaną wirusem grypy. Występuje na całym świecie i wszystkie ptaki są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych.

Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Znane są jednak dwa szczepy o dużej patogenności, które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności drobiu.

Na ptasią grypę chorują nie tylko ptaki. Odnotowano wirus także u łaskunów, tygrysów, świni, kotów, psów i ludzi.

(olsz)

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...