Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Konsultacje odbyły się w okresie od 17 października do 4 listopada 2019 r. W tym czasie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu Współpracy na 2020 rok.