Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji RPN

4 grudnia 2019 r.

W środę 4 grudnia 2019 roku o godz. 14:00 w Hotelu "Perła Południa" w Rytrze (sala konferencyjna nr 2) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.