Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wielomilionowe inwestycje na drogach powiatu

29 kwietnia 2021 r.

Pomimo zmiennej pogody, trwają prace przy modernizacji i remontach dróg powiatowych.

Kontynuowane są m.in. inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. Wartość robót: 4 610 239 zł. Z powodu warunków pogodowych oraz prac związanych z uzbrojeniem podziemnym, termin zakończenia robót został przesunięty na 30 czerwca 2021 r.,

- remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza. Wartość robót: 8 700 598 zł. Przewidywany termin zakończenia robót: 31 lipca 2021 r.,

- remont drogi powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik. Łączna wartość robót: 2 655 117 zł,

- remont drogi powiatowej Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna. Wartość robót: 4 398 581 zł.

Zakończono postępowania przetargowe na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami. Wartość umowy: 43 898,70 zł (termin realizacji: 180 dni),

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na długości 470 m. Wartość umowy: 574 643,44 zł. Termin realizacji: 90 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Nawojowa,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Wytrzyszczka  Tropie  Bartkowa Posadowa na długości 720 m. Wartość umowy: 63 960 zł. Termin realizacji: 180 dni,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Krynica: ul. Pułaskiego  Tylicz na długości 1,650 m. Wartość umowy: 134 070 zł. Termin realizacji: 170 dni,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Łososina Dolna  Ujanowice  Młynne o łącznej długości 3,190 m. Wartość umowy: 80 565 zł. Termin realizacji: 170 dni,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska o łącznej długości 3,410 m. Wartość umowy: 138 990 zł. Termin realizacji: 170 dni,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i rozbudowy 36 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość umowy: 96 382,80 zł. Termin realizacji: 150 dni.

W trakcie procedury przetargowej są postępowania:

- opracowanie dokumentacji projektowej przejść dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, Łącko i Mała Wieś. Termin realizacji: 120 dni. Termin składania ofert: 30.04.2021 r.,

- przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Termin składania ofert: 07.05.2021 r. Termin realizacji: 150 dni.  Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2021-2022,

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem na długości 917 m drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowości Królowa Górna. Termin składania ofert: 10.05.2021 r. Termin realizacji: 120 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

Kilka dni temu została zatwierdzona lista wniosków objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2020-2021. Dofinansowanie otrzymały inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa o łącznej długości 807 m  wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych w Ptaszkowej. Wartość robót: 4 639 271 zł. Okres realizacji: XII 2021. Dofinansowanie: 55%  Zostało już wszczęte postępowanie przetargowe,

- remont drogi powiatowej Powroźnik - Tylicz o łącznej długości 8,030 m wraz z remontem siedmiu mostów w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz. Wartość robót: 13 285 363 zł. Okres realizacji: VII 2022. Dofinansowanie: 55%. Z uwagi na limit środków, zadanie w chwili obecnej objęte jest dofinansowaniem w wysokości: 4 493 539,23 zł (34%). Po wystąpieniu oszczędności na pozostałych zadaniach, kwota dofinansowania zostanie zwiększona do pełnej wysokości ok. 7.255.427 zł.

Fot. Maria Olszowska

Zdjęcie ilustracyjne

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...