Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

W 2012 roku będziemy jeździć nową obwodnicą

15 stycznia 2010 r.

W nowosądeckim Starostwie podpisamo umowę na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji przebiegu obwodnicy zachodniej...

W nowosądeckim Starostwie odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji przebiegu obwodnicy zachodniej, pod nazwą "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28".

W obecności starostów nowosądeckiego Jana Golonki i nowotarskiego Jana Hamerskiego dokument podpisali prezes Mirosław Pajor reprezentujący wykonawcę Pracownię Inżynierską „Klotoida" z Krakowa oraz Grzegorz Stech dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli również posłowie Andrzej Czerwiński i Wiesław Janczyk, wicemarszałek województwa Leszek Zegzda, Witold Kozłowski wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni powiatowi i gminni, wójtowie, burmistrzowie, a także mieszkańcy Brzeznej i Podegrodzia.

Jest to rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad kompleksową przebudową układu komunikacyjnego na Sądecczyźnie. Nieco wcześniej, 30 września 2009 r. podpisano porozumienie w sprawie budowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Sygnatariuszami porozumienia byli wówczas: województwo małopolskie, powiat nowosądecki oraz gminy Podegrodzie i Chełmiec.

Harmonogram obecnie rozpoczynającego się etapu przewiduje do września 2010 roku zakończenie dokumentacji wstępnej przebiegu obwodnicy. Trzy warianty przebiegu trasy przygotuje firma projektowa „KLOTOIDA". Ostatecznie zostanie wybrany jeden.

Mirosław Pajor

Następnie zostanie ogłoszony przetarg na projektanta i wykonawcę trasy, zgodnie z zasadą "zaprojektuj i wybuduj", aby w połowie 2012 roku ostateczne oddać obwodnicę do użytku. Pozostanie jeszcze połączenie jej z obwodnicą północną Nowego Sącza. Planuje się, że nastąpi to w 2014 roku. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza będzie liczyć około 6 kilometrów i kosztować przeszło 50 mln zł. Pobiegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia w stronę północną. Połączy się z odcinkiem, budowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie gminy Chełmiec oraz obwodnicą północną Nowego Sącza, której budowa leży w gestii miasta Nowego Sącza.

Prace nad całościowa koncepcja rozpoczęto jednak znacznie wcześniej. Ciąg historycznych wydarzeń przedstawił starosta Jan Golonka.

W 2001 roku na Rynku w Starym Sączu została podpisana umowa w sprawie rozwoju układu komunikacyjnego Sądecczyzny. Porozumienie to podpisali wtedy przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Zarządu Województwa Małopolskiego, powiatów brzeskiego, nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza i 10. gmin położonych przy trasie obwodnicy. Koncepcja ta, opierała się na dwóch obwodnicach północnej na obrzeżach Nowego Sącza i zachodniej biegnącej od Gołkowic przez Podegrodzie, Chełmiec do granic Nowego Sącza na lewym brzegu Dunajca wraz z mostem i dojazdem łączącym ją na przeciwległym brzegu z drogą krajową nr 87 z Nowego Sącza do Starego Sącza.

Następnie 19 października 2007 r. podpisano list intencyjny w sprawie budowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, a w lipcu 2008 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego mostu na Dunajcu wraz z dojazdem łączącym Brzezną na przeciwległym brzegu z drogą krajową nr 87 z Nowego Sącza do Starego Sącza. Połączenie to znacznie skróciło przejazd w kierunku Starego Sącza, Piwnicznej Zdrój, Krynicy-Zdrój do granicy państwa z miejscowości leżących na lewym brzegu Dunajca. Wykonano wówczas dwa ronda oraz wiadukt nad torami kolejowymi. Całkowita wartość I etapu inwestycji zamknęła się w kwocie 67 mln zł.

Opracowanie: BS

komentarze (1):
dodaj komentarz
20.01.2010 12:56

J.Hamerski był starostą i na szczęście nie jest.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...