Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Usuń azbest z dachu – ostatnia szansa w tym roku!

16 września 2022 r.

Osoby, które chcą usunąć azbest z dachów swoich domów mogą to zrobić bezpłatnie. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i skontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Trwa właśnie nabór. Wnioski złożone w Starostwie w terminie do 7 października mają szanse na realizację jeszcze w roku bieżącym.

Trwa realizacja projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z programem odbierane są odpady zawierające azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego: pokrywane są koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

W tym roku, w ramach I i II etapu projektu, wywieziono już ponad 1240 ton z 458 posesji.

Jak złożyć wniosek?

- osoba składająca wniosek musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości (zlokalizowanej na terenie powiatu nowosądeckiego), z której usuwany jest azbest;

- warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie - przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu - wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku;

- druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 115 oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...