Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia

31 stycznia 2008 r.

O problemach w służbie zdrowia i kierunkach jej naprawy mówiono podczas spotkania Starostów Województwa Małopolskiego z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofem Grzegorkiem...

O problemach w służbie zdrowia i kierunkach jej naprawy mówiono podczas spotkania Starostów Województwa Małopolskiego z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofem Grzegorkiem oraz dyrektorów szpitali z terenu Małopolski. Spotkanie odbyło się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn, Posłowie i Senatorowie Ziemi Sądeckiej, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, członkowie Zarządu i Radni Powiatu Nowosądeckiego, wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący Rad Powiatu Nowosądeckiego oraz dyrektorzy małopolskich szpitali powiatowych. Na spotkanie przybył również Marek Haber przewodniczący Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego, a także kierownicy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu nowosądeckiego.

Przybyłych powitał
poseł Anrzej Czerwiński

Gościowi towarzyszył
Starosta Nowosądecki
Jan Golonka

Spotkanie rozpoczął Poseł RP Andrzej Czerwiński dziękując Sekretarzowi Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Panu Krzysztofowi Grzegorkowi za przyjęcie zaproszenia
i przybycie na to zoorganizowanie przez Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę spotkanie.

Starosta Nowosądecki zabrał głos jako drugi witając wszystkich przybyłych i dziękując także Posłowi Andrzejowi Czerwińskiego za umożliwienie odbycia spotkania.

W pierwszej kolejności zabrał głos Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek mówił o problemach z jakimi resort zdrowia musiał się zderzyć praktycznie zaraz po objęciu władzy, czyli z permanentną akcją protestacyjną. Poinformował, o projektach trzech ustaw zdrowotnych z tak zwanego pakietu ustaw otwierających reformę systemu ochrony zdrowia. W pakiecie znajdują się: projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zawierające zapisy o możliwości (nie konieczności) przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego, projekt ustawy o prawach pacjenta powołujący do życia Rzecznika Praw Pacjenta, projekt ustawy o ubezpieczeniach dodatkowych zakładający powstanie równoległych ze składką zdrowotną ubezpieczeń, płatnych przez pacjenta dodatkowo i dobrowolnie. Zamierzeniem Rządu RP jest to aby szpitale funkcjonowały poprawnie, „ideą jest próba konwersji długów polskich szpitali. Chcemy aby te szpitale, które przechodzą problemy naprawcze i aktywnie uczestniczą w restrukturyzacji, bilansują się mogły skorzystać z konwersji zadłużenia" podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek.

W swojej wypowiedzi podkreślił, aby można było skorzystać z ustawy o konwersji zadłużenia będzie trzeba spełnić warunek polegający na przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego, ale w sposób dobrowolny. To nie jest proces narzucony centralnie, że wszystkie szpitale muszą się przekształcić. Decyzje zależą od samorządu, a szpital nadal pozostanie jednostką publiczną. Natomiast w przypadku, gdy szpital chciałby skorzystać z przekształcenia długów z krótkoterminowych na długoletnie to musiałby obligatoryjnie przekształcić się w spółkę handlową. Byłoby to gwarancją, że pomoc od Rządu nie zostałaby zmarnowana. Oddłużenia w Polsce były już przeprowadzane i nie przyniosły zamierzonych rezultatów - podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek.

- Chcemy oprzeć się na doświadczeniach Banku Gospodarstwa Krajowego, który mógłby dla zadłużonych jednostek emitować obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Gdy dana jednostka przestałaby przynosić straty, skarb państwa mógłby wykupić obligacje, zdejmując ze szpitali dług - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek.

Zaproszeni goście

Na spotkane przybyli
parlamentarzyści, starostowie
i dyrektorzy szpitali

Kolejną kwestią, na którą zwrócił uwagę Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek, jest propozycja zmiany gospodarki lekami. Zmiana dotyczyć miałaby wprowadzania leków na listę leków refundowanych. Firmy farmaceutyczne miałyby w przyszłości stawać do przetargów ogłaszanych co pół roku. Pozwoliłoby to wyeliminować do minimum „ręczne sterowanie" listą leków i wprowadzanie na listę leków refundowanych po kilka leków o takim samym działaniu. Wprowadzenie nowych zasad czyli m.in. ograniczenie dofinansowania leków o podobnym zastosowaniu i przeprowadzanie przetargów publicznych na najlepszą ofertę może spowodować nawet 2 mld złotowe oszczędności w budżecie na refundację leków, podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek.

W dalszej części spotkania głos zabrał Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, informując iż w Małopolsce są 53 szpitale, 17000 łóżek a średnio na jednego obywatela przypada 120 złotych. Przyznał, że jako organ założycielski po restrukturyzacji szpitale się bilansowały, dopiero w rym roku problem w szpitalach zaczął narastać. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak poinformował, iż na białym szczycie wystąpiono z propozycją, aby nie przejmować tylu szpitali powiatowych co organizować lecznictwo na ternie województwa.

Na spotkanie przybyli również
radni
Powiatu Nowosądeckiego

Wicestarosta nowosądecki
Mieczysław Kiełbasa

Jako kolejny głos zabrał Pan Marek Haber Dyrektor Szpitala Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Przewodniczący Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego. Zaznaczył, iż w szpitalach powiatowych jest bardzo napięta sytuacja, a „podgrzała" ją jeszcze kwestia 12 złotych jako cena za świadczenia w lecznictwie zamkniętym, zaś w tej chwili w województwie ta cena kształtuje się na poziomie 11 złotych. Panie pielęgniarki są w sporze zbiorowym, lekarze czekają na to co się będzie działo, i może dojść do sytuacji, w której dyrektorzy szpitali będą musieli podjąć decyzje o pójście w zobowiązania, które przewyższą możliwości szpitala. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek odniósł się do wypowiedzi, iż plan finansowy na świadczenia w lecznictwie został zaplanowany na 12 złotych, dlatego też wyjaśni kwestię otrzymywania 11 złotych za w/w świadczenie.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Pani Ewa Potocka zaproponowała, aby ministerstwo spotkało się z dyrektorami szpitali w węższym gronie, ponieważ mogliby oni przekazać swoje cenne uwagi.

Na zakończenie spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Grzegorek poinformował, iż od 1 stycznia 2009 roku Rząd chciałby wprowadzić, aby szpitalne i przyszpitalne ratownictwo było finansowane z budżetu państwa. Starosta Nowosądecki raz jeszcze podziękował wszystkim za przybycie i zakończył spotkanie.

Opracowanie: AM BS

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...