Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: milionowe inwestycje na drogach powiatowych

17 listopada 2021 r.

Dzisiaj w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Prowadził ją przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim doszło do głosowań nad uchwałami, radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

- Mam kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Otrzymałem promesę na blisko 17 milionów złotych - pieniądze będą przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn - Mogilno (4,5 km) z odbudową elementów drogi uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesy wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita i wicewojewoda Józef Leśniak.

Starosta dodał, że zgodnie z planem realizowana jest budowa hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach.

- Mam nadzieję, że jesienią przyszłego roku będziemy mogli ją oficjalnie otworzyć i udostępnić wszystkim chętnym - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Planujemy również budowę Powiatowego Centrum Sportu – zewnętrznego kompleksu boisk, kortu tenisowego i odkrytego basenu. To największa inwestycja sportowa w historii Powiatu Nowosądeckiego. To największa inwestycja sportowa w historii Powiatu Nowosądeckiego. Przypomnę tylko, że dzięki naszym wspólnym staraniom pozyskaliśmy dofinansowanie do tego projektu: do budowy hali w wysokości 10,8 miliona złotych, a do budowy Powiatowego Centrum Sportu – 4,3 miliona złotych.

Ale to tylko jedna z wielu inwestycji realizowanych przez Powiat Nowosądecki. Właśnie zakończyła się termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Całkowita wartość robót zamknęła się kwotą 460 tys. zł i została sfinansowana z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Podczas prac, oprócz ocieplenia ścian, wymieniono okna, grzejniki oraz wykonano izolację pionową budynku.

- Sporo dzieje się również na drogach – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Zakończyliśmy remonty i modernizację kilku dróg, kolejne projekty czekają na realizację.

Zakończone inwestycje:

- modernizacja drogi powiatowej Łącko - Wola Kosnowa o łącznej długości 0,635 km. Wartość robót: 945.293,50 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej oraz poprawę odwodnienia drogi;

- modernizacja drogi powiatowej Korzenna - Janczowa - Miłkowa o łącznej długości 1,8 km. Wartość robót: 1 322 196,30 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, wymianę fragmentu podbudowy oraz umocnienie skarpy;

- modernizacja drogi powiatowej Łęka - Koniuszowa - Mogilno o łącznej długości 1,30 km. Wartość robót: 1 330 305,32 zł. Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami;

- przebudowa drogi powiatowej Piwniczna - ul. Szczawnicka (w tym modernizacja mostu i przepustów) o łącznej długości 1,27 km. Wartość robót: 1 471 401,21 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, przebudowę dwóch przepustów oraz mostu;

- przebudowa drogi powiatowej Wytrzyszczka - Tropie Bartkowa - Posadowa (odcinek od promu do kościoła w Tropu o łącznej długości 0,72 km). Wartość robót: 922 350,73 zł. Zadanie obejmowało całkowitą przebudowę drogi z wymianą nawierzchni bitumicznej, wykonaniem podbudowy, mijanek oraz zatoki postojowej;

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem o długości 917 m na drodze powiatowej Nowy Sącz – Florynka w Królowej Górnej (wraz z budową dwóch zatok autobusowych). Ostateczna wartość robót: 1.062.373,67 zł. Zadanie objęte jest pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne i remontowe objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021-2022:

- przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Wartość robót: 3.174.953,31 zł. Termin realizacji: 31 grudnia 2021 roku;

- remont drogi powiatowej Powroźnik - Tylicz o łącznej długości 8,14 km. Wartość robót: 9.988.262,21 zł. Termin realizacji: 26 maja 2022 roku;

Zadania realizowane ze środków własnych Powiatu Nowosądeckiego:

- modernizacja drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka o łącznej długości 2,38 km. Wartość inwestycji: 2.789,256,78 zł. Termin zakończenia prac: 20 grudnia 2021 roku;

- modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów - Przysietnica – Barcice o łącznej długości 815 m. Wartość inwestycji: 1.620.005,93 zł. Termin zakończenia prac: 14 grudnia 2021 roku. Zadanie objęte jest dofinansowaniem przez gminę Stary Sącz w wysokości 0,5 mln zł;

- modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) - Łomnica o łącznej długości 930 m. Wartość inwestycji: 1.238.710,76 zł. Termin zakończenia prac: 10 grudnia 2021 roku.

Przeprowadzono również postępowania przetargowe na budowę, przebudowę lub rozbudowę przejść dla pieszych:

- w miejscowości Żeleźnikowa Wielka (gmina Nawojowa). Wartość inwestycji: 206.043,01 zł. Termin realizacji: 15 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej;

- w miejscowości Mała Wieś (gmina Chełmiec). Wartość inwestycji: 205.980,98 zł. Termin realizacji: 15 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika oraz oświetleniem w tzw. strefie przejściowej (w obrębie skrzyżowania z ul. Starowiejską);

- w miejscowości Kamionka Wielka (gmina Kamionka Wielka). Wartość inwestycji: 196.185,00 zł. Termin realizacji: 13 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną (wzbudzaną) w sąsiedztwie szkoły i urzędu gminy. Dodatkowo na przejście zostanie zamontowany system monitoringu wizyjnego.

Wszystkie te zadania są objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Jeszcze w tym roku będą wykonane doświetlenia 16 przejść dla pieszych w miejscowościach: Chełmiec, Marcinkowice, Librantowa (dwa przejścia), Rożnów, Jelna, Ptaszkowa, Królowa Polska, Siedlce, Korzenna, Krynica Zdrój (ulica Pułaskiego – trzy przejścia), Łącko i Czarny Potok – mówi starosta Marek Kwiatkowski. - Wartość tych inwestycji przekracza 509 tysięcy złotych, a termin realizacji to 21 grudnia tego roku. Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne przejścia będą realizowane w przyszłym roku.

Podczas sesji, radni zapoznali się m.in. z informacją dotyczącą realizacji zadań oświatowych Powiatu, a także przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2022 rok. Ponadto, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2022 roku, uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 oraz uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie diet radnych Powiatu Nowosądeckiego i ustalenia wynagrodzenia starosty nowosądeckiego.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...