Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Rozwijamy powiatowe talenty

3 czerwca 2019 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podpisał umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki”.  

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Planowane efekty projektu: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów; wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień; wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych; zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych.

Projekt realizowany jest komplementarnie z projektem koordynacyjnym Województwa Małopolskiego pt. MAŁOPOLSKIE TALENTY. To nowa inicjatywa edukacyjna. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół z trzech etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje główne kompetencje, nauczyciele i edukatorzy ‒ poszerzyć warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego ‒ zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

We współczesnej edukacji umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w przyszłej pracy. Dlatego celem realizowanego projektu jest nie tylko stworzenie warunków dla rozwoju ważnych kompetencji przedmiotowych ‒ języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych ‒ ale również tych ponadprzedmiotowych: społecznych i umiejętności uczenia się. Na uczniów czekają: profesjonalna diagnoza uzdolnień, zajęcia realizowane w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest nie tylko inwestycją w uczniów. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczycieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjami.

Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli specjalizującym się we wspieraniu rozwoju kadry oświatowej, a podmiotami z całego województwa wpisującymi się w działalność edukacyjną, tworzącymi Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Projekt realizowany jest od stycznia 2016 do grudnia 2021 roku na obszarze Małopolski i jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 249 045,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi: 236 592,75 zł. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 do 31.08.2020.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki. Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Więcej informacji o MAŁOPOLSKICH TALENTACH można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.malopolskietalenty.pl 

(o)

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...