Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ratują, ćwiczą, szkolą i kontrolują

26 stycznia 2010 r.

Na dorocznej naradzie oficerów PSP i komendantów OSP reprezentujących jednostki gaśnicze z całej Sądecczyzny, podsumowano działania służb w 2009 roku...

Na dorocznej naradzie oficerów PSP i komendantów OSP reprezentujących jednostki gaśnicze z całej Sądecczyzny, podsumowano działania służb w 2009 roku.

W naradzie udział wzięli komendanci jednostek oraz przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego i starosta Jan Golonka, a także przedstawiciele jednostek współpracujących ze strażakami.

Sprawozdanie z działań komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej złożył komendant, brygadier Janusz Basiaga.

- Rok 2009 był dla sądeckich strażaków rokiem jubileuszu, świętowali 135-lecie utworzenia zawodowej straży pożarnej w Nowym Sączu. Jednocześnie był to rok wytężonej pracy. Na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmującej zasięgiem działania miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki miały miejsce 3 456 zdarzenia, w tym : 712 pożarów, 2687 miejscowych zagrożeń, 147 alarmów fałszywych. Zginęło 15 osób (w tym dwie w ogniu), 352. osoby zostały ranne - rozpoczął komendant.

W porównaniu do 2008 roku nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 394 przypadki jednakże co pocieszające, zmalała o 47 liczba pożarów.

Statystycznie strażacy w 2009 roku wyjeżdżali:

- do zdarzenia co 2 godziny i 28 minut,

- do miejscowego zagrożenia co 3 godziny i 26 minut,

- do pożaru co 12 godzin i 30 minut,

- do alarmu fałszywego co 58 godzin i 24 minuty.

Na 3456 wszystkich zdarzeni, w których w 2009 roku interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej - 2560 (tj. 72,2%) miało miejsce na terenie Powiatu Nowosądeckiego, a 986 zdarzeń (czyli 27,8%) zanotowano na terenie miasta Nowego Sącza.

Najczęściej podejmowane były działania ratownicze na terenie:

- miasta Nowy Sącz - 986

- gminy Chełmiec - 450

- Miasta i Gminy Stary Sącz - 366

- Gminy Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój - 299

- gminy Grybów - 217

- Miasta i Gminy Muszyna - 195

- Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój - 153

Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były: czerwiec - 599, lipiec - 464 i kwiecień - 455. We wszystkich działaniach ratowniczych przeprowadzonych w 2009 roku wzięło udział ogółem 5242 zastępy (samochody) jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) i 23 118. strażaków. Jednostki ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w 2051 działaniach ratowniczych i interwencjach. Samodzielnie jednostki OSP prowadziły interwencje w 1605. działaniach.

W prowadzonych akcjach ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z wieloma służbami i instytucjami. Ogółem w działaniach tych, udział wzięło
6 830 przedstawicieli innych instytucji, w tym :

- 2166 ratowników Pogotowia Ratunkowego,

- 153 osób z Pogotowia Energetycznego,

- 119 funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- 96 funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

- 38 osób z Pogotowia Gazowego,

- 15 funkcjonariuszy Straży Granicznej,

- 10 pracowników lasów państwowych,

- 1077 osób z innych instytucji i służb.

Aby współdziałanie wszystkich służb przynosiło jak najlepsze efekty, cyklicznie przeprowadzane są ćwiczenia i szkolenia. W czerwcu 2009 roku na terenie Przetwórni Owoców i Warzyw „Prospona" w Nowym Sączu odbyły się miejskie ćwiczenia taktyczno-bojowe sprawdzające założenia planu działań ratowniczych dla miasta Nowego Sącza. Przedstawiciele ćwiczących służb, inspekcji i straży wypracowywali rozwiązania założonych zadań. Ćwiczono w praktyce zasady prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych podczas epizodów zakładających wystąpienie różnorakich zagrożeń. W ćwiczeniach uczestniczyły formacje: KM PSP Nowy Sącz (8 zastępów), ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (6 zastępów), Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, KM Policji Nowy Sącz (grupa do zabezpieczenia działań oraz grupa antyterrorystyczna), Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Sanepid, Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Kolejne powiatowe ćwiczenia aplikacyjne oraz taktyczno-bojowe sprawdzające założenia powiatowego planu działań ratowniczych odbyły się w październiku na terenie Zakładu „Stolbud Pruszynski sp. z o. o. " w Grybowie - Białej Niżnej. W części praktycznej, podczas epizodów zakładających wystąpienie różnorakich zagrożeń, doskonalono zasady prowadzenia działań ratowniczych (ratownictwo techniczne, pożarowe, medyczne). W ćwiczeniach jednostki KM PSP z Nowego Sącza, OSP, Policji oraz Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

W miesiącach kwietniu oraz grudniu zastępy ratownicze KM PSP brały udział w ćwiczeniach obronno-ochronnych zorganizowanych w Zakładzie Karnym w Nowym.

Doskonalili swoje umiejętności także specjalistyczne grupy ratownicze działające w strukturach KM PSP w Nowym Sączu. W dniach 2-10 kwietnia 2009 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia stanowiące jeden z elementów procesu certyfikacji polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej „IEC 2009" przez ekspertów Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG). W ramach tych działań w dniach 7-10 kwietnia w ćwiczeniach praktycznych stanowiących najważniejszy element certyfikacji udział wzięli strażacy Komendy Miejskiej PSP wchodzący w skład MGPR. W wyniku przeprowadzonych egzaminów grupa poszukiwawczo-ratownicza USAR POLAND uzyskała certyfikacje. Przedstawiciele MGPR wzięli też udział w szkoleniu specjalistycznym pod nazwą „Organizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych poza granicami kraju". Wspólnie z ratownikami z ISAR Team Duisburg (Niemcy), strażacy MGPR uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących, mających na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych oraz zapoznanie z najnowszymi technikami stabilizacyjnymi w działaniach, ratowniczo -poszukiwawczych.

W trakcie roku dwukrotnie przewodnik psa ratowniczego wziął udział w warsztatach psów ratowniczych oraz okresowych egzaminach dla zespołów poszukiwawczo-ratowniczych.

Zorganizowano również obóz kondycyjno-szkoleniowy dla strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Krynica" o tematyce lawinowojaskiniowej. W maju 2009 roku ratownicy z tej jednostki wzięli udział w obozie wysokościowym zorganizowanym na terenie Jury Krakowsko-Czestochowskiej. Zorganizowano także warsztaty z zakresu ratownictwa

wysokościowego na temat „Ratownictwo w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei". Przedstawiciele SGRW „Krynica" uczestniczyli w obozie unifikacyjnym dla instruktorów ratownictwa wysokościowego, a w listopadzie w treningu działań z wykorzystaniem śmigłowca dla ratowników i starszych ratowników wysokościowych.

Zawodowi strażacy prowadzą również szkolenia dla druhów ochotników. Ogółem w 2009 roku przeszkolono 333, strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Ponadto pod egidą Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie zorganizowano i przeprowadzono 15 kursów z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym", podczas których przeszkolonych zostało 442. strażaków ratowników z powiatu nowosądeckiego.

W każdym roku organizowane są zawody sportowe. W pięciu międzygminnych edycjach zawodów sportowo-pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych znajdujących się na obszarze działania Komendy Miejskiej PSP udział wzięło blisko dziewięćdziesiąt drużyn. Gościnnie we współzawodnictwie uczestniczyły również cztery drużyny słowackie.

Ratują, ćwiczą, szkolą i kontrolują. W ramach kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w 2009 roku przeprowadzono 403 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach budowlanych istotnych z punktu widzenia pożarowego. W trakcie tych czynności stwierdzono ogółem 208 nieprawidłowości w 197. skontrolowanych obiektach. Stwierdzone nieprawidłowości w 36. przypadkach zakwalifikowano jako mogące spowodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji, poddano kwalifikacji ogółem 178 podmiotów gospodarczych, które zgłosiły obiekty na te cele. W ramach kwalifikacji skontrolowano 245 obiektów. W przypadku 93. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym w 9. obiektach nieprawidłowości z zakresu ewakuacji - mogące spowodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Skala działania dzisiejszych funkcjonariuszy PSP i druhów OSP jest niezwykle rozległa. To nie tylko gaszenie pożarów, to ciągła gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach najróżniejszych zdarzeń. Wszędzie tam, gdzie liczy się czas, precyzja, doświadczenie, profesjonalizm, poświęcenie, a często niebywała odwaga.

Opracowanie: BS

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...