Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przyjaciele Ziemi Sądeckiej znowu w akcji!

12 lipca 2019 r.

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej ma nowego prezesa. Jednogłośnie został nim wybrany Rafał Skąpski - wiceminister kultury w latach 2001 – 2004. Funkcję wiceprezesa będzie pełnił Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza. Wczoraj członkowie Klubu spotkali się w Starostwie Powiatowym, aby omówić zamierzenia na najbliższe miesiące.

Wśród najważniejszych wymieniono m.in.: intensywną współpracę z władzami Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza oraz miast i gmin z terenu Sądecczyzny, pozyskiwanie nowych członków Klubu, organizowanie oddziałów stowarzyszenia w Polsce i poza jej granicami. Pomóc ma w tym Rada Klubu – organ doradczy, na czele którego stoi prof. Bolesław Faron.

Przypomnijmy, że celem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej jest: wspieranie przedsięwzięć społecznych, gospodarczych i kulturalnych podejmowanych przez nowosądeckie władze samorządowe, organizacje społeczne i gospodarcze dla rozwoju Nowego Sącza i Sądecczyzny; pomoc w zdobywaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji, mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą oraz ochronę dziedzictwa kulturowego regionu; upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności  poprzez prezentowanie dorobku społeczno-kulturalnego oraz walorów turystycznych regionu; podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu a sympatykami i innymi osobami związanymi z Nowym Sączem i Sądecczyzną; inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy międzynarodowej z regionem; wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów Sądecczyzny.

Dotychczasowym prezesem Klubu był nieżyjący już Józef Oleksy – dwukrotny marszałek Sejmu, poseł i minister spraw wewnętrznych. Po jego śmierci aktywność stowarzyszenia nieco zmalała. Teraz ma się to zmienić. 28 czerwca 2019 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wybrano nowego prezesa - Rafała Skąpskiego.

Kim jest? Rodzina Skąpskich od początku XIX wieku mieszkała na Sądecczyźnie. Pradziad pana Rafała – Antoni - wieloletni zarządca dóbr w Szczawnicy, Kamienicy i Jazowsku, właściciel dóbr w Janczowej i Piątkowej był powołany na przywódcę sądeckiego powstania w 1846 roku, a dziadek Jan – dzierżawca Łososiny Dolnej i Brzeznej, w przededniu I wojny światowej był komendantem Drużyn Bartoszowych w powiecie sądeckim.

Rafał Skąpski, w latach 2004 – 2012, był wiceprezesem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Od trzech lat mieszka w Jazowsku. Wraz z żoną ustanowił w 2018 r. doroczne nagrody dla uzdolnionej młodzieży imienia Antoniego Skąpskiego w gminie Łącko oraz imienia Zofii i Jana Skąpskich w gminie Podegrodzie.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...