Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”

 

Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.

Pliki do pobrania