Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój: Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową - WYDŁUŻENIE TERMINU 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

 
Szczegóły na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-292/