Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu powołana została na okres 3-letniej kadencji 2019-2021 Uchwałą Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2019 r. W jej skład wchodzą:

 

Przedstawiciele Rady Powiatu:

  1. Marta Adamczyk
  2. Antoni Poręba

 

Przedstawiciele Zarządu Powiatu:

  1. Antoni Koszyk
  2. Edward Ciągło

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Anna Pych – Przedstawicielka Fundacji „Będzie Dobrze”
  2. Urszula Potoniec-Mędoń – Przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców, Przyjeciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”
  3. Elżbieta Bobak – Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach
  4. Adam Waśko – Przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego „Alf”

 

 

I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

http://nowosadecki.pl/pl/rada-pozytku-publicznego-rozpoczela-prace

 

Pliki do pobrania